• Usługi: Gospodarka wodna
  • Sektory: Porty i drogi wodne, Woda

Park Rzeki Wisły

Wisła na odcinku Warszawa-Płock - Wisła jest najdłuższą rzeką Polski, jednak jej potencjał transportowy pozostaje w dużej mierze niewykorzystany.

 Polecamy lekturę artykułu na temat projektu Park Rzeki Wisły, który został opublikowany w magazynie Energetyka Wodna (wydanie 4/2018).

Na mocy porozumienia AGN (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) z 1996 roku Wisła została zaliczona do dwóch dróg wodnych międzynarodowego znaczenia:

  • E40 - droga wodna łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym,
  • E70 – europejski szlak wodny wschód-zachód łączący Antwerpię (Belgia, wybrzeże Morza Północnego) z Kłajpedą (Litwa, wybrzeże Bałtyku).

Przedmiotem projektu jest zapoczątkowanie procesu, prowadzącego do zintegrowanej rewitalizacji koryta rzeki Wisły wraz z jej otoczeniem, poprzez zaprojektowanie działań, zapewniających rozwój gospodarczy regionu, oparty na wykorzystaniu potencjału nadwiślańskich gmin. Przedsięwzięcie jest realizowane z inicjatywy Rijksdienst voor Ondernemerschap (RVO) - Holenderskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Zamówienie jest realizowane w konsorcjum firm: Arcadis NL, Arcadis PL, Hollandschap – Eurolandscape, Deltares, Rothuizen, RDH Architekci Urbaniści. Arcadis Polska odpowiada za odcinek Wisły od Warszawy do Płocka.

Współpraca w projekcie obejmuje:

  • Rozwój i wdrożenie odpowiednich rozwiązań innowacyjnych (ekonomicznych, społecznych, środowiskowych ) wzdłuż rzeki oraz jej otoczenia,
  • Wspieranie inicjatyw umożliwiających rewitalizację międzynarodowej drogi wodnej E40 jako części politycznego programu na poziomie krajowym,
  • Opracowanie „dobrych praktyk” wykorzystania potencjału Wisły,
  • Wymianę doświadczeń holenderskich w zagospodarowaniu terenów nadrzecznych.

Wynikiem prac jest wytypowanie realistycznych projektów (z określeniem potencjalnych inwestorów), opartych na holenderskiej wiedzy oraz doświadczeniu, które zapewnią rozwój gospodarzy gmin, ukierunkowany na wykorzystaniu potencjału rzeki Wisły oraz jej otoczenia (turystyka, rekreacja, transport, rolnictwo), przy uwzględnieniu aspektów z związanych z zagrożeniem powodziowym oraz ochroną środowiska.


Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.