• Usługi: Projektowanie inżynierskie, Zarządzanie systemem transportu
  • Sektory: Kolej, Administracja centralna

Modernizacja linii kolejowej E 30

Podłęże - Bochnia – Biadoliny - Linia kolejowa E 30 należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Polski odcinek tej linii o długości 677 km łączy najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski: województwo dolnośląskie, województwo opolskie, województwo śląskie, województwo małopolskie i województwo podkarpackie.

46 km

łączna długość odcinków, za które odpowiadał Arcadis

1,2 mld zł

łączna wartość całej inwestycji

Arcadis odpowiadał za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz nadzór autorski dla 2 odcinków linii E 30 o łącznej długości 46 km.

Prace modernizacyjne przyniosły istotne ograniczenie uciążliwości kolei dla środowiska naturalnego, w tym zmniejszenie hałasu i drgań, zanieczyszczeń wód i gruntów oraz ochronę fauny i flory.

Znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i zastosowaniu urządzeń automatyki kolejowej, likwidacji części przejazdów kolejowych i budowie skrzyżowań bezkolizyjnych. 

Modernizacja przyczyniła się do poprawy oferty przewozowej oraz estetyki obiektów kolejowych, a tym samym do zmiany wizerunku kolei. 

Rezultaty

46 km

łączna długość odcinków, za które odpowiadał Arcadis

1,2 mld zł

łączna wartość całej inwestycji

Pytanie dotyczące projektu

Rafał Kasicki

Zastępca Dyrektora Pionu Infrastruktury ds. Kolei +48 693 190 296 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.