• Usługi: Wody opadowe, Hydrotechnika, Ochrona przeciwpowodziowa, Woda dla przemysłu
  • Sektory: Woda

Modele hydrauliczne sieci podziemnych dla PKN ORLEN

Polska - Specjaliści Pionu Wodnego Arcadis opracowują, na zlecenie firmy Fluor S.A., modele hydrauliczne sieci podziemnych na terenie PKN ORLEN. Projekt obejmuje sieci kanalizacji opadowej, przemysłowej oraz wodociągowej przeciwpożarowej. W sumie modelowaniem objętych jest ponad 200 km sieci na terenie PKN ORLEN.

Zakres modelowania to odwzorowanie stanu obecnego oraz stanu projektowanego. Celem modelowania jest analiza przepływu w sieciach podziemnych, wskazanie miejsc problematycznych tzw. wąskich gardeł na kolektorach, odcinków przeciążonych, czy miejsc wybijania wody na powierzchnię jako skutek wywołany deszczem nawalnym. Do bazowego modelu stanu obecnego zostaną wprowadzone zrzuty z projektowanych instalacji na terenie PKN ORLEN w celu sprawdzenia możliwości ich odbioru przez systemy, bądź wskazania konieczności zwiększenia przepustowości sieci poprzez zaprojektowanie większych średnic kolektorów, czy dodatkowych przyłączy do sieci. Modelowanie hydrauliczne sieci podziemnych zintegrowanie zostanie z dwuwymiarowym modelem powierzchni terenu, dzięki czemu wyznaczone zostaną obszary podtopione na skutek wybijania wody ze studzienek. W efekcie prac Klient otrzyma informację o możliwościach przepustowych każdej sieci, skutkach obciążenia sieci deszczem nawalnym, możliwościach modernizacji sieci na potrzeby uwzględnienia dodatkowych obciążeń wynikających z rozbudowy obszaru petrochemicznego w PKN ORLEN.


Pytanie dotyczące projektu

Renata Supryk

Kierownik Zespołu Wody w Warszawie +48 600 870 257 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.