• Usługi: Dystrybucja wody, Systemy transportu wody i odwadniania, Ochrona przeciwpowodziowa, Usługi środowiskowe, Gospodarka wodna
  • Sektory: Woda

Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu

Polska - Opracowaliśmy plany adaptacji do zmian klimatu dla 44 największych miast w Polsce (powyżej 100 tys. mieszkańców). Nowatorski projekt zrealizowaliśmy na zalecenie Ministerstwa Środowiska. Adaptacja do zmian klimatu to nowy wątek w polityce rozwojowej państw i miast. Wdrożenie MPA poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miast i zwiększy ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu.

Niezwykle ważne w tym projekcie było kompleksowe podejście do zagadnienia, ponieważ każde miasto to mechanizm składający się z wielu trybów. W związku z tym, analizie zostały poddane następujące sektory miast: Zdrowie publiczne, Transport, Energetyka, Gospodarka wodna, Turystyka, Przemysł, Usługi publiczne, Rolnictwo, Różnorodność biologiczna, Dziedzictwo kulturowe, Gospodarka przestrzenna miasta, Zabudowa mieszkaniowa, Tereny przemysłowe i handlowe, Tereny niezabudowane, Strefa wybrzeża.

Wdrożenie MPA realnie zmieni codzienność mieszkańców miast i sprawi, że poczują się bezpieczniej. Bezpośredni wpływ na poprawę komfortu życia w mieście i ograniczenie ryzyka, które płynie ze skutków zmian klimatu, będą miały poniższe działania: 

zmodernizowane systemy ochrony przeciwpowodziowej,
efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi,
rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami,
estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych, 
obniżenie ryzyka termicznego,
poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

Więcej o projekcie: Wczujmy się w klimat!

Zobacz wideo!

Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość

Katarzyna Kobiela

Kierownik Zespołu Konsultingu w Pionie Środowiska +48 601 050 496 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.