• Usługi: Hydrogeologia, Usługi środowiskowe, Gospodarka wodna
  • Sektory: Sektor publiczny, Woda

Mapa wrażliwości na zanieczyszczenie wód podziemnych w Polsce

Polska - Celem projektu, wykonywanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, było opracowanie dla całego obszaru Polski „Mapy wrażliwości na zanieczyszczenie wód podziemnych” w skali 1:500 000, prezentującej w sposób zgeneralizowany naturalną podatność na zanieczyszczenie pierwszego poziomu wodonośnego oraz poziomów wodonośnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Potrzeba wykonania tego rodzaju mapy podyktowana była koniecznością wypełnienia niektórych zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne oraz dostosowania krajowej praktyki w zakresie ochrony wód podziemnych do wymagań stawianych w Unii Europejskiej. Projekt realizowano w ścisłej współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi (AGH, PIG, UWr, UAM). 

Sposób realizacji Mapy oraz prezentowane przez nią treści sprawiają, że jest ona ważnym narzędziem wyjściowym dla tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i programów działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód podziemnych, tworzonych przez instytucje rzędowe i samorządowe wszystkich szczebli, a zwłaszcza Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.

Pytanie dotyczące projektu

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.