• Usługi: Zarządzanie systemem transportu, Projektowanie inżynierskie
  • Sektory: Kolej, Sektor publiczny

Linia kolejowa C-E 59

Odcinek Wrocław – Międzylesie i Wrocław – Szczecin, Polska - Zły stan techniczny linii C-E 59 spowodował znaczne zmniejszenie prędkości pociągów, a w konsekwencji wydłużenie czasu przejazdu i spadek przepustowości linii. Aby nie doprowadzić do dalszej jej degradacji, zdecydowano o modernizacji linii.

Pozyskanie na ten cel środków unijnych było tym łatwiejsze, że odcinek Wrocław – Międzylesie należy do sieci transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T. 

Do zadań Arcadis należało opracowanie dokumentacji przedprojektowej, która obejmowała analizę i wybór opcji modernizacyjnej wraz z uzasadnieniem wyboru oraz analizę środowiskową, określającą wpływ poszczególnych opcji na środowisko. Sporządzono raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz niezbędne dokumenty do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Opracowano także dokumentację przetargową konieczną dla dokonania wyboru wykonawcy prac projektowych oraz sporządzono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

Modernizacja linii C-E 59 ma za zadanie usprawnienie połączenia krajów skandynawskich i nadbałtyckich, w tym portu w Szczecinie, z Europą Środkową i Południową. Umożliwia ona rozwój wymiany towarowej, większą wygodę dla pasażerów, a tym samym rozwój obszarów aglomeracji miejskich i wiejskich zlokalizowanych wzdłuż tej linii.

Pytanie dotyczące projektu

Rafał Kasicki

Zastępca Dyrektora Pionu Infrastruktury ds. Kolei +48 693 190 296 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.