• Usługi: Projektowanie inżynierskie, Zarządzanie systemem transportu
  • Sektory: Drogi, Administracja centralna

Droga ekspresowa S19

Sokołów-Stobierna - Droga ekspresowa S19 biegnie od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy w stronę południową do granicy ze Słowacją w Barwinku. Trasa w całości jest fragmentem szlaku "Via Carpatia”.

12 km

długość odcinka, za którą odpowiedzialny był Arcadis

Projektowany odcinek jest kluczowy dla komunikacji w południowo-wschodniej Polsce i istotny dla międzynarodowego ruchu na linii Wschód-Zachód.

Arcadis jest odpowiedzialny za opracowanie całej dokumentacji projektowej dla odcinka Sokołów-Stobierna o łącznej długości 12 km, razem z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji wymaganych przez prawo.

Projekt jest realizowany w formule „Projektuj i Buduj”.

Rezultaty

12 km

długość odcinka, za którą odpowiedzialny był Arcadis

Pytanie dotyczące projektu

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.