• Sektory: Zasoby naturalne, Sektor publiczny

Dokumentacje geologiczno- inżynierskie oraz obsługa geologiczna i hydrogeologiczna na terenie składowiska osadów poflotacyjnych „Żelazny Most”

ARCADIS w latach 2012 -2018 był odpowiedzialny za wykonanie na zlecenie KGHM S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz przeprowadzenia nadzorów geologicznych z wykonania głębokich otworów rozpoznawczych, otworów badawczych, piezometrów z zainstalowanymi inklinometrami i piezometrów strunowych oraz studni odciążających w obszarze zapory północnej, wschodniej oraz zachodniej, a także w obrębie projektowanej kwatery południowej OUOW Żelazny Most.

Były to wieloletnie prace geologiczne wymagające ciągłego nadzoru geologicznego, w tym również prac hydrogeologicznych związanych z wykonywaniem pompowań zespołowych w studniach.

Dzięki wykonanym pracom klient otrzymał możliwość prowadzenia stałego monitoringu zachowania się podłoża w rejonie zapory północnej oraz charakterystykę właściwości gruntów podłoża i wód podziemnych, co stanowiło podstawę do wykonania prac projektowych wzmocnienia podłoża i podwyższenia zapór OUOW Żelazny Most.


Pytanie dotyczące projektu

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.