• Usługi: Geologia i hydrogeologia, Gospodarka wodna, Doradztwo środowiskowe i audyty
  • Sektory: Sektor publiczny, Woda, Zasoby naturalne

Dokumentacja hydrogeologiczna dla regionu Górnej Odry

Pogranicze województw: śląskiego i opolskiego - Arcadis, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, wykonał dokumentację hydrogeologiczną, określającą zasoby wód podziemnych w regionie wodnym Górnej Odry, leżącym na pograniczu województw: śląskiego i opolskiego.

Dokumentacja była niezbędna do prowadzenia przez administrację rządową i lokalną polityki zrównoważonego rozwoju, tj. uwzględniającej potrzeby społeczne i gospodarcze przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. W celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych specjaliści Arcadis opracowali numeryczny model migracji wód podziemnych, mapy poziomów wodonośnych stanowiących źródło wody przeznaczonej do celów komunalnych i przemysłowych oraz dokonali pomiarów terenowych zwierciadła wód podziemnych w kilkuset obiektach hydrogeologicznych. 

Ponieważ na tym terenie znajduje się wiele kopalń węgla kamiennego, zbadano negatywny wpływ działalności górniczej na zasoby wód podziemnych oraz zinwentaryzowano obiekty grożące potencjalnie ich zanieczyszczeniem. 

W rezultacie służby odpowiedzialne za gospodarkę wodną otrzymały informację o wielkości zasobów wody, które można wykorzystać bez powodowania negatywnych skutków środowiskowych. Nasz klient uzyskał też dane o obszarach, które powinny zostać objęte lokalnym monitoringiem jakości wód podziemnych.

Pytanie dotyczące projektu

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.