• Usługi: Hydrogeologia, Doradztwo środowiskowe i audyty , Pozwolenia środowiskowe
  • Sektory: Górnictwo, Przemysł

Dokumentacja hydrogeologiczna dla odwodnienia złóż węgla brunatnego „Adamów”

Turek - Arcadis, na zlecenie Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”, opracowało dokumentację hydrogeologiczną w związku z projektowanym odwodnieniem złóż węgla brunatnego.

Dokumentacja została opracowana w celu uwzględnienia dalszej fazy eksploatacji odkrywki węgla brunatnego „Adamów”. Zasadniczą część zamówienia stanowiło opracowanie numerycznego modelu hydrogeologicznego. 

Na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej przeanalizowano dotychczasowe wyniki pomiarów hydrogeologicznych prowadzonych przez Kopalnię i na tej podstawie opracowano model numeryczny zbudowany z kilku warstw numerycznych odpowiadających strukturze hydrogeologicznej tego obszaru. Opracowanie w pełni funkcjonalnego i wiarygodnego modelu numerycznego umożliwia późniejszą jego aktualizację i ewentualne wykorzystanie przy prognozowaniu dalszej eksploatacji odkrywki. 

Dokumentacja poddana została zatwierdzeniu w Ministerstwie Środowiska.

Pytanie dotyczące projektu

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.