• Usługi: Projektowanie inżynierskie, Zarządzanie systemem transportu
  • Sektory: Drogi, Administracja centralna

Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8)

Wrocław - Odcinek autostradowy A8 długości 22,4 km prowadzi od węzła Wrocław Południe przez węzeł Wrocław Północ, gdzie przecina planowaną drogę ekspresową S5 w kierunku Poznania. Kończy się na węźle Wrocław Psie Pole z drogą ekspresową S8, będącą kontynuacją A8 w kierunku Łodzi, Warszawy i Białegostoku.

12 km

długość odcinka, za który odpowiadał Arcadis

779 mln zł

wartość inwestycji

Arcadis odpowiadał za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla Autostradowej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Kobierzyce - węzeł Lotnisko o długości 12 km.

Projekt był realizowany w systemie Projektuj i Buduj z firmą Budimex S.A. Wartość kontraktu wynosiła 779 mln PLN.

Prace obejmowały m.in.: budowę siedmiu węzłów drogowych oraz 41 obiektów mostowych.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia wraz z Mostem Rędzińskim zdobyła główną nagrodę Grand Prix w zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa konkursie Dolnośląska Budowa Roku 2010-2011.

Rezultaty

12 km

długość odcinka, za który odpowiadał Arcadis

779 mln zł

wartość inwestycji

Pytanie dotyczące projektu

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.