• Usługi: Projektowanie inżynierskie, Zarządzanie systemem transportu
  • Sektory: Drogi, Administracja centralna

Autostrada A2

Wartkowice – Emilia Emilia – Stryków - Autostrada A2 kontynuuje przebieg niemieckiej autostrady A12 z kierunku Berlina, na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Świecku przez Poznań, Konin i Warszawę. W okolicach Strykowa pod Łodzią krzyżuje się z autostradą A1.

42 km

łączna długość odcinka, za którą odpowiadał Arcadis

Arcadis był odpowiedzialny za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla Autostrady A2 na odcinku Wartkowice – Emilia – Stryków o łącznej długości 42 km.

Prace obejmowały m.in. 95 mostów i wiaduktów, 8 przejazdów gospodarczych, 2 miejsca obsługi podróżnych i 1 obwód utrzymania autostrady oraz budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Arcadis opracował projekt budowlany i wykonawczy dla Klienta na danych odcinkach, a także przygotował niezbędną dokumentację przetargową.

Rezultaty

42 km

łączna długość odcinka, za którą odpowiadał Arcadis

Pytanie dotyczące projektu

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.