• Aktualności
 • 20 lipca 2017

Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego otwarta

W dniu 12 lipca dokonano oficjalnego otwarcia obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11. Oddany do użytku odcinek liczący 13,4 km został zaprojektowany przez firmę Arcadis Polska, zaś wykonawcą była firma Mota-Engil Central Europe S.A.

Łączna wartość kontraktu wyniosła 286 mln zł brutto. Główne zadania, które zostały wykonane w ramach projektu, obejmowały:

 • budowę drogi ekspresowej: 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne na długości 13,40km,

 • rozbudowę drogi krajowej nr 25, klasy GP o długości około 1,42 km

 • budowę jednego węzła drogowego,

 • budowę 15 obiektów inżynierskich,

 • budowę dróg poprzecznych i dojazdowych

 • budowę urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,

 • budowę urządzeń oświetlenia drogowego,

 • wykonanie zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów akustycznych,

 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu – bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe

 • montaż ogrodzenia obwodnicy,

 • nasadzenie zieleni przydrożnejZnaczenie dla regionu

Ukończenie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego ma ogromne znaczenie zarówno dla samego miasta, jak i dla regionu. Obwodnica w znacznej części przejmie ruch tranzytowy z istniejącej drogi krajowej nr 25, biegnącej przez centrum miasta. Jednocześnie pozwoli na skrócenie czasu podróży i poprawę bezpieczeństwa ruchu, oraz przyczyni się do zapewnienia niezbędnego poziomu komfortu jazdy. Docelowo trasa ma prowadzić z Koszalina na północy, przez Wielkopolskę, do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na południu. 

Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego jest kolejnym fragmentem powstającej drogi ekspresowej S11, która ma ogromne znaczenie dla całego regionu. Łączna długość trasy wynosi 600 km, z czego ponad połowa jest położona w województwie wielkopolskim. Droga S11, biegnąc przez środek Wielkopolski, łączy się z trzema autostradami – A1, A2 i A4 – zapewniając sprawne połączenie z krajami Europy Zachodniej.

 

Jarosław Miziołek, Dyrektor Pionu Infrastruktury w Arcadis Polska, skomentował ukończenie inwestycji: „Oddanie do użytku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego to nie tylko korzyść dla samego miasta. Otwarcie tego odcinka przybliża nas do realizacji drogi ekspresowej S11, która przysłuży się skomunikowaniu subregionów i ich powiatów położonych na jej trasie, oraz stanie się komunikacyjnym kręgosłupem Wielkopolski. Dodatkowo ułatwi ona mieszkańcom Pomorza, Wielkopolski i Śląska podróż na osi północ-południe, dzięki czemu podróż nad polskie morze oraz w góry będzie znacznie szybsza i bardziej komfortowa.”

Pytania dotyczące aktualności

Michał Kotarski

Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Wyślij wiadomość