• Aktualności
  • 3 sierpnia 2017

Monika Kotynia dyrektorem Pionu Wody

Monika Kotynia, która dotąd pełniła funkcję lidera sektora wody dla przemysłu oraz starszego specjalisty ds. projektów unijnych, objęła stanowisko Dyrektora Pionu Wody w Arcadis.


Zmiana w kierownictwie Pionu Wody wynika z dynamicznego rozwoju tej linii biznesowej, związanego z realizacją tak dużych projektów jak opracowanie Miejskich Planów Adaptacji dla 44 największych miast w Polsce, czy aktualizacja map zagrożenia powodziowego dla całego kraju. Anna Rusek, która dotąd pełniła funkcję Dyrektora Pionów Środowiska i Wody, będzie mogła dzięki temu skoncentrować się na dalszym rozwijaniu Pionu Środowiska.

Monika Kotynia posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie oceny technologii uzdatniania wody, instalacji wodnych i ściekowych. Specjalizuje się w obszarze ochrony środowiska, inżynierii chemicznej, a przede wszystkim w zarządzaniu dla klientów ze sfery nauki, administracji publicznej i biznesu. Od momentu dołączenia do Arcadis w 2014 roku była zaangażowana w największe projekty realizowane przez Pion Wody, takie jak plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla Dolnej i Środkowej Wisły.

Przed dołączeniem do Arcadis Monika Kotynia pracowała w MSWiA oraz innych jednostkach administracji publicznej, zajmując się wdrażaniem, budżetowaniem i opiniowaniem projektów rozwojowych, badawczych i inwestycyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych programów transnarodowych i międzyregionalnych. 

Monika posiada tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska oraz doktora inżynierii chemicznej. Ma również uprawnienia audytora wewnętrznego II stopnia, a od 1998 roku jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jest ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie dla licznych polskich instytucji, m.in.: Ministerstwa Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisji Europejskiej.

Kontakt:
Michał Kotarski
Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji
T: +48 22 203 20 95
E: michal.kotarski@arcadis.com

Pytania dotyczące aktualności

Michał Kotarski

Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Wyślij wiadomość