You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Nasza praca wolontariacka


Naszą pasją jest poprawianie jakości życia. Ten cel przyświeca nam w pracy, jaką wykonujemy dla klientów, sposobie, w jaki prowadzimy działalność na świecie, a także w naszych interakcjach z członkami społeczności. Do tej pory tysiące naszych pracowników poświęciło swój czas, wiedzę i umiejętności w ponad 200 projektach pro bono, które przyniosły pozytywne efekty na całym świecie. Od 2019 roku programy te są ze sobą połączone w ramach programu Arcadis Local Sparks.


Local Sparks: Ruch na rzecz zmian społecznych Arcadis


Do programu Local Sparks należą zróżnicowane projekty: od doraźnych, natychmiastowych działań mających na celu pomoc potrzebującym po długoterminowe starania w zakresie doradztwa technicznego i mentoringu. Na przykład w Hongkongu zbieramy nadwyżkę chleba z piekarni i rozwozimy go do lokalnych organizacji charytatywnych. W Brazylii pomogliśmy zapewnić ludziom mieszkającym w wiejskiej osadzie dostęp do czystej wody. W Nowym Jorku prowadzimy mentoring dla studentów w dziedzinie matematyki, nauki i inżynierii, inspirując ich do zmieniania świata.


Głównym celem programu Local Sparks jest zachęcenie wszystkich pracowników Arcadis, aby przyczyniali się do poprawy jakości życia w społecznościach. W ramach Local Sparks stymulujemy rozwój nowych projektów wolontariackich i promujemy pozytywne działania, które nasi pracownicy już podjęli w społecznościach na całym świecie.


Program Local Sparks jest możliwy dzięki hojnemu wsparciu Lovinklaan Foundation i Katalys.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności