Nasza praca wolontariacka


Naszą pasją jest poprawianie jakości życia. Ten cel przyświeca nam w pracy, jaką wykonujemy dla klientów, sposobie, w jaki prowadzimy działalność na świecie, a także w naszych interakcjach z członkami społeczności. Do tej pory tysiące naszych pracowników poświęciło swój czas, wiedzę i umiejętności w ponad 200 projektach pro bono, które przyniosły pozytywne efekty na całym świecie. Od 2019 roku programy te są ze sobą połączone w ramach programu Arcadis Local Sparks.


Local Sparks: Ruch na rzecz zmian społecznych Arcadis


Do programu Local Sparks należą zróżnicowane projekty: od doraźnych, natychmiastowych działań mających na celu pomoc potrzebującym po długoterminowe starania w zakresie doradztwa technicznego i mentoringu. Na przykład w Hongkongu zbieramy nadwyżkę chleba z piekarni i rozwozimy go do lokalnych organizacji charytatywnych. W Brazylii pomogliśmy zapewnić ludziom mieszkającym w wiejskiej osadzie dostęp do czystej wody. W Nowym Jorku prowadzimy mentoring dla studentów w dziedzinie matematyki, nauki i inżynierii, inspirując ich do zmieniania świata.


Głównym celem programu Local Sparks jest zachęcenie wszystkich pracowników Arcadis, aby przyczyniali się do poprawy jakości życia w społecznościach. W ramach Local Sparks stymulujemy rozwój nowych projektów wolontariackich i promujemy pozytywne działania, które nasi pracownicy już podjęli w społecznościach na całym świecie.


Program Local Sparks jest możliwy dzięki hojnemu wsparciu Lovinklaan Foundation i KNHM Foundation (założyciela Arcadis).

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy