You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cele te opracowano, aby zapewnić rozwój spełniający potrzeby ludzi bez narażania jakości życia przyszłych pokoleń. W ciągu ostatnich pięciu lat koncentrowaliśmy nasze działania biznesowe i praktyki ujawniania informacji wokół celów zrównoważonego rozwoju. Po nawiązaniu współpracy z szerokim gronem akcjonariuszy wewnętrznych i zewnętrznych wybraliśmy cele zrównoważonego rozwoju pod kątem „ukierunkowanego wpływu”, w ramach których możemy wykorzystać nasze umiejętności, specjalistyczną wiedzę i globalną skalę działalności, aby wnosić znaczący oraz pozytywny wkład w ich osiąganie:The UN Sustainable Development Goals

Wybraliśmy również trzy cele zrównoważonego rozwoju do „wyspecjalizowanego wpływu”, w ramach których również możemy wnieść pozytywny wkład:

Dowiedz się więcej o projekcie

Mamy nadzieję, że spodobała Ci się ta historia. Z przyjemnością skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o tym, jak możemy polepszyć jakość życia w Twoim biznesie.

Tina Armstrong

Connect with Tina Armstrong for more information & questions.

Global Sustainability Director

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności