Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cele te opracowano, aby zapewnić rozwój spełniający potrzeby ludzi bez narażania jakości życia przyszłych pokoleń. W ciągu ostatnich pięciu lat koncentrowaliśmy nasze działania biznesowe i praktyki ujawniania informacji wokół celów zrównoważonego rozwoju. Po nawiązaniu współpracy z szerokim gronem akcjonariuszy wewnętrznych i zewnętrznych wybraliśmy cele zrównoważonego rozwoju pod kątem „ukierunkowanego wpływu”, w ramach których możemy wykorzystać nasze umiejętności, specjalistyczną wiedzę i globalną skalę działalności, aby wnosić znaczący oraz pozytywny wkład w ich osiąganie:

Wybraliśmy również trzy cele zrównoważonego rozwoju do „wyspecjalizowanego wpływu”, w ramach których również możemy wnieść pozytywny wkład:

Alexis Haass

Connect with Alexis Haass for more information & questions.

Alexis Haass, Chief Sustainability Officer

Contact Alexis

Mamy nadzieję, że ta opowieść Ci się podobała. Z przyjemnością nawiążemy kontakt również z Tobą i omówimy, w jaki sposób możemy pomóc Ci poprawić jakość życia w Twojej firmie

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy