You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis ocenia 50 największych miast w Polsce w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Celem raportu jest porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto ciekawe i innowacyjne projekty, dzięki czemu jest swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich.

 

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis 2021 został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inspiracją dla stworzenia rankingu był raport "Arcadis Sustainable Cities Index", który klasyfikuje 100 globalnych metropolii. Głównym założeniem twórców rankingu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i dostarczenie włodarzom miast użytecznego narzędzia pomiaru tej koncepcji.

Grupa potencjalnych Odbiorców Rankingu jest bardzo szeroka i poza włodarzami tych miast, obejmuje także przedstawicieli społeczności lokalnej, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w sprawy lokalnego rozwoju.

 

Wyniki Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis 2021

Podstawą budowy Rankingu jest zbiór wskaźników szczegółowych, które przyporządkowano do jednego z trzech obszarów (ładów) zrównoważonego rozwoju: Społeczeństwo, Środowisko i Gospodarka. W obrębie każdego z trzech obszarów wyodrębnione zostały dziedziny. Łącznie w ramach środowiska, gospodarki i społeczeństwa określono 19 dziedzin i zdefiniowano 45 wskaźników szczegółowych.

Ocena zrównoważonego rozwoju w obszarze Społecznym koncentruje się na jakości życia obecnie i w perspektywie dla przyszłych pokoleń. Elementy takie jak zdrowie i dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacja stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju społecznego. Ponadto wskaźniki w obszarze rozwoju społecznego pozwalają na ocenę miast pod względem demografii, kultury, ubóstwa, bezpieczeństwa i aktywności społecznej mieszkańców.

Obszar Środowiska w znacznej mierze koncentruje się na tych elementach przestrzeni miejskiej, które w dużym stopniu wpływają na zdrowie oraz samopoczucie mieszkańców miasta. Są to przede wszystkim: dobra jakość powietrza, wrażliwość na zmiany klimatu, obecność zieleni w strukturze miejskiej. Niezwykle istotne kwestie dotyczą również wykorzystania zasobów, racjonalnej gospodarki odpadami, dostępności do urządzeń sieciowych, a także planowania przestrzennego.

Obszar Gospodarki koncentruje się na kondycji ekonomicznej miasta wykorzystując wskaźniki odnoszące się do wydatków inwestycyjnych miast, sytuacji na rynku pracy, przedsiębiorczości mieszkańców, wartości środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej na realizację projektów, a także stanu infrastruktury transportowej w miastach. Wskaźniki te określają, jaki poziom w rozwoju gospodarczym osiągnęły miasta, ale także wskazują możliwości dalszego ich rozwoju.

Na podstawie wyników oceny wskaźników i dziedzin wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w klasyfikacji ogólnej oraz po jednym zwycięskim mieście w każdym z trzech obszarów. A oto zwycięzcy Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis 2021:

ZWYCIĘZCY KLASYFIKACJI OGÓLNEJ

1 miejsce WARSZAWA

2 miejsce TORUŃ

3 miejsce ZIELONA GÓRA

ZWYCIĘZCA OBSZARU SPOŁECZEŃSTWO
WARSZAWA

ZWYCIĘZCA OBSZARU ŚRODOWISKO
KOSZALIN

ZWYCIĘZCA OBSZARU GOSPODARKA
WARSZAWA

 

Misja Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis 2021

„Ranking jest znakomitym sprawdzianem dla władz miejskich pokazującym, jak w przeciągu ostatnich kilku lat, poszczególne miasta radziły sobie w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju. Walka z zanieczyszczeniem powietrza, skutkami zmian klimatu, nadmiernym zużyciem zasobów, konieczność poprawy jakości środowiska czy starzenie się społeczeństwa to istotne wyzwania jakie stoją przed włodarzami miast. Zauważamy, że projekty, w które zaangażowany jest Arcadis często przyczyniają się do realizacji tych wyzwań”.

Jarosław Miziołek
Prezes Zarządu w Arcadis

„Inicjatywa ponownego opracowania „Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis” zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ nie tylko poszerza możliwości analityczne tworzonego przez Arcadis od kilku lat swoistego OBSERWATORIUM postępów we wprowadzaniu w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju, ale także dobrze wpisuje się w aktualny kontekst strategiczny, zarówno globalny, europejski jak i krajowy, a także w dotychczasowe doświadczenia pomiaru implementacji zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w odniesieniu do obszarów miejskich”.

Prof. dr hab. Tadeusz Borys
Uniwersytet Zielonogórski
Magdalena Polus

Connect with Magdalena Polus for more information & questions

Magdalena Polus, Starszy Specjalista ds. Środowiska w Arcadis | Senior Environmental Specialist at Arcadis

+48 601 766 856

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności