You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

KWI 16, 2024

Arcadis publikuje raport International Construction Costs 2024

Nowe modele dostaw mające na celu zwiększenie produktywności, są kluczowe dla rozwiązania problemu rosnących Międzynarodowych Kosztów Budowy:

  • Londyn zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najdroższych miast do budowy na świecie.
  • Przyspieszenie w sektorach produkcji przemysłowej i technologicznej zaostrza konkurencję o zasoby pracy i zasoby materiałowe. Lokalne deficyty mogą wystąpić w miarę zwiększania intensywności odbudowy w branży budowlanej.
  • Skoncentrowanie uwagi na wzroście produktywności w procesach projektowania, zaopatrzenia oraz realizacji budowy jest kluczowe, aby minimalizować ryzyko, zapewnić rentowność oraz skutecznie implementować projekty o dużej skali.

16 kwietnia 2024 – Londyn minimalnie wyprzedził Genewę, aby ponownie zająć pozycję najdroższego miasta na świecie pod względem kosztów budowy, zgodnie z najnowszym raportem Międzynarodowych Kosztów Budowy (ICC) Arcadis na rok 2024, który został opublikowany dzisiaj przez globalne przedsiębiorstwo konsultingowe specjalizujące się w projektowaniu i inżynierii. 

Zgodnie z badaniem porównawczym dotyczącym kosztów budowy, przeprowadzonym w stu miastach na całym świecie, wzmożone wymogi odnoszące się do bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju przyczyniły się do wzrostu cen. W rezultacie Londyn awansował na czołową pozycję w rankingu, wyprzedzając Genewę, która zajęła drugie miejsce. Bezpośrednio za nimi uplasowały się Zurych i Monachium, odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu. Znaczne podwyższenie kosztów oraz dwucyfrowe zwiększenie cen w Monachium doprowadziło do istotnego awansu tej bawarskiej metropolii w rankingu - w tym roku przewyższając wiodące amerykańskie miasta, takie jak Nowy Jork i San Francisco pod względem relatywnych kosztów budowy. 

Indeks Międzynarodowych Kosztów Budowy 2024 opracowany przez Arcadis obejmuje analizę 100 dużych miast zlokalizowanych na sześciu kontynentach. Badanie szczegółowo wskazuje różnice w kosztach budowy dla dwudziestu zróżnicowanych typów obiektów, w tym infrastruktury mieszkaniowej, komercyjnej oraz obiektów dedykowanych sektorowi publicznemu. Metodologia stosowana w niniejszym opracowaniu opiera się na dogłębnej analizie kosztów budowlanych, szczegółowym przeglądzie warunków panujących na rynkach lokalnych oraz fachowej ocenie przeprowadzonej przez międzynarodowy zespół ekspertów z Arcadis. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone w dolarach amerykańskich (USD) i zindeksowane w odniesieniu do ustalonego przedziału cenowego dla każdego z typów budowli, przyjmując jako punkt odniesienia Amsterdam. 

Rok 2023 przedstawiał się jako okres wyzwań na skalę globalną, z wysokimi kosztami kredytów, które zniweczyły korzyści wynikające z inwestycji w infrastrukturę w wielu regionach świata. Niemniej jednak, w obliczu stabilizacji rynków oraz początków łagodzenia inflacji, znaleźliśmy się w przełomowym momencie, który może zaznaczyć początek odbudowy na światowym rynku budowlanym. Wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą, materiały budowlane oraz energia podkreśla, iż produktywność ujawnia się jako kluczowy element mający wpływ na decyzje inwestycyjne oraz rentowność projektów.

Arcadis kładzie nacisk na przyspieszenie inwestycji w zaawansowaną produkcję i technologie obejmujące centra danych, obiekty farmaceutyczne, gigafabryki oraz zakłady produkujące płyty krzemowe. Mierząc się z ogromną skalą oraz złożonością tych przedsięwzięć posiadających kluczowe terminy zakończenia, nieuniknione jest zwiększenie ryzyka finansowego. W związku z tym, konieczne jest, aby klienci rozwijali swoje kompetencje w zakresie projektowania, pozyskiwania oraz realizacji budowy, szczególnie w kontekście implementacji programów o wielomiliardowej wartości. 

Martijn Karrenbeld, Globalny Dyrektor ds. Produkcji Przemysłowej w Arcadis, wyjaśnił: 

„Priorytetem dla naszych klientów jest terminowe dostarczenie gotowego obiektu, jednak na rynku charakteryzującym się ograniczonymi zasobami, istniejące łańcuchy dostaw oraz modele logistyczne mogą okazać się niewystarczające w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dla inwestycji wielomiliardowych. W tej sytuacji kluczowe staje się skupienie na projektowaniu, pozyskiwaniu i realizacji budowy w oparciu o efektywność produkcji, co umożliwi realizację projektów na szeroką skalę. Wymaga to od zespołów projektowych gotowości do adaptacji. 

W swoim najnowszym raporcie Arcadis prezentuje szczegółowe pięciopunktowe ramy strategiczne, mające na celu zdefiniowanie kompleksowej metodyki szybkiej realizacji zaawansowanych programów. Opracowane są w taki sposób, aby znaleźć zastosowanie w różnorodnych rynkach i sektorach. Te ramy dostarczają kluczowych wskazówek wspierających budowę systemów odpornych na nieoczekiwane zmiany, efektywnych operacji, precyzyjnego zarządzania ryzykiem, modelowania złożonych zależności programowych oraz strategicznych inwestycji wraz z odpowiednimi zbiorami danych i mechanizmami kontroli projektów. Dzięki tym działaniom, metodyka ta ma na celu podniesienie poziomu pewności oraz zapewnienie sukcesu projektowego. 

Edel Christie, Główny Oficer ds. Rozwoju w Arcadis, skomentowała: 

„W miarę ustabilizowania się warunków w sektorach budowlanych na całym świecie, rynek dostaw podlega szybkiej ewolucji. Kluczowe znaczenie ma lepsze wykorzystanie danych, analiz i podejmowanie decyzji - niezależnie od tego czy dotyczy to realizacji wymogów związanych ze zrównoważonym rozwojem, usprawnienia zarządzania interesariuszami, zwiększenia pojemności czy poprawy współpracy w ramach globalnego łańcucha dostaw. Punktem krytycznym jest realizacja projektów zgodnie z harmonogramem, nawet gdy programy budowlane rozwijają się w kierunku większej złożoności, a zabezpieczenie zasobów staje się coraz większym wyzwaniem. Zdolność do efektywnego zarządzania ryzykiem będzie kluczowa zarówno dla nowych przedsiębiorstw, jak i uznanych liderów branży.”

Dominik Dąbrowski, Places Business Area Director w Arcadis w Polsce, dodaje: 

„ W 2023 na polskim rynku budowlanym we wszystkich sektorach obserwowaliśmy stabilizację kosztów budowy i redukcję inflacji. Zrównoważone budownictwo jest stale wysoko na liście priorytetów, ponieważ klienci starają się ograniczać wpływ swoich projektów na środowisko, co skutkuje wprowadzaniem coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Należy mieć nadzieję, że KPO (Krajowy Plan Odbudowy) i rosnący trend nearshoringu inwestycji produkcjach wprowadzą ożywienie na rynku budowlanym w nadchodzącym roku”.

Pełny raport można pobrać tutaj

10 najdroższych miast:
1. Londyn 
2. Genewa
3. Zurych
4. Monachium 
5. Nowy Jork 
6. San Francisco 
7. Filadelfia 
8. Kopenhaga
9. Hong Kong 
10. Bristol 

10 najtańszych miast:
100. Buenos Aires
99. Lagos
98. Kuala Lumpur
97. Nairobi 
96. Bengaluru
95. Johannesburg 
94. Delhi
93. Mumbai 
92. Chengdu 
91. Hi Chi Minh

Małgorzata Chmielewska

Connect with Małgorzata Chmielewska for more information & questions.

Małgorzata Chmielewska, Marketing and Communications Specialist

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności