You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

AUTEUR

Bas Wolfswinkel
Bas Wolfswinkel
Senior Consultant
Senior Consultant

Nederland staat voor grootschalige ruimtelijke opgaven! Denk aan de woonopgave, klimaatadaptatie en energietransitie. Hierbij heeft de ondergrond veel verschillende gebruiksfuncties: drager van infrastructuur en gebouwen, drinkwaterwinning, bodemenergie en waterhuishouding zijn hier voorbeelden van. De complexe landelijke vraagstukken vereisen veel ruimte. Iedereen denkt dan aan de activiteiten boven de grond, maar daaronder is het minstens zo druk. Dan gaat het vaak om ruimte die er - zeker in stedelijk gebied - niet meer is. Ruimtelijk en integraal inzicht in boven- én ondergrond is daarom cruciaal. Alleen zo gaan we slim om met die beperkte ruimte. Samen met ons team hebben we hiervoor een groot aantal praktijkvoorbeelden begeleid. Eén van deze projecten is nu zelfs genomineerd voor een award!

Ondergrond

Om even bij het begin te beginnen: er zijn diverse basisregistraties die gegevens van de bovengrond bundelen. Om ook ondergrondgegevens voor iedereen beschikbaar te maken heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) in het leven geroepen. De BRO heeft als doel om eenduidige, betrouwbare, openbare data over de ondergrond (onder andere bodem, grondwater en geologie) van Nederland in één centrale registratie te bundelen. Overheden en andere stakeholders kunnen hiervan gebruik maken.

BRO afbeelding

BRO-praktijkvoorbeelden

De belangrijkste meerwaarde van de BRO is dat gegevens over de ondergrond betrouwbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Door de informatie over de ondergrond zo vroeg mogelijk in het planproces toe te passen, kunnen we allemaal deze kansen benutten. Dat vertaalt zich weer in heldere beleids- en projectkeuzes, waardoor vervolgens de faalkosten dalen. Onze klanten vroegen ons om deze meerwaarde aan te tonen. Dat hebben we de afgelopen jaren in enkele tientallen praktijkvoorbeelden laten zien.

Samen met de collega’s van het BRO-team en het GIS-bedrijf Geodan richtte Arcadis voor deze praktijkvoorbeelden GIS-viewers in voor verschillende organisaties die met ruimtelijke ordeningsvraagstukken zitten. Het doel van deze praktijkvoorbeelden is om inzichten op te halen uit een integrale benadering van boven- en ondergrond in concrete projecten. Het meest complexe aspect van deze projecten bestaat uit het zoeken naar de brede samenwerking tussen de betrokken partijen die meewerken aan een project. Gezien de verschillende belangen die vaak spelen, was dit niet altijd een makkelijke klus en de rol van onze procesbegeleiders was daarom essentieel. Onze Value Engineering (VE) aanpak wierp zijn vruchten af.

 

Project ‘Hergebruik en ontmanteling bestaande olie- en gasinfrastructuur’

Eén van de praktijkvoorbeelden waar Arcadis aan heeft meegewerkt en waar we heel trots op zijn, is het project ‘Hergebruik en ontmanteling bestaande olie- en gasinfrastructuur’. Het doel van dit project was te laten zien welke nieuwe functies de tientallen platforms en de bestaande infrastructuur en lege gasvelden in Nederland kunnen krijgen. Voorbeelden hiervan zijn opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee, gebruik van locaties voor geothermie en hergebruik van een bestaand platform voor de productie van groene waterstof. Hiervoor is samenwerking gevonden tussen veel verschillende partijen die werkzaam zijn in deze sector. Denk hierbij aan onder andere EBN, Nexstep en Neptune Energy. Het project is opgeleverd in de vorm van een digitaal bladerboek (StoryMap), waarin aan de hand van beeldmateriaal het verhaal verteld wordt. Bekijk de StoryMap.

 

Nominatie Computable Awards 2021

Praktijkvoorbeeld ‘Hergebruik en ontmanteling bestaande olie- en gasinfrastructuur’ is genomineerd voor de Computable Awards 2021 in de categorie Overheidsproject. Wij hebben jouw hulp nodig om deze prijs te winnen en vragen je om te stemmen! Breng hier je stem uit.

 

AUTEUR

Bas Wolfswinkel
Bas Wolfswinkel
Senior Consultant
Senior Consultant

Nog niet klaar met lezen?
Dit kan voor jou ook interessant zijn