You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

20

afzonderlijke afvalinzamelingszones

50%

minder verkeer van vuilniswagens, jaarlijks

Op dit moment bekeken

De uitdaging

De vuilnisophaaldag was een doorlopend probleem

De inwoners van New York kenden de ergernis van de vuilnisophaaldag maar al te goed. Enorme voertuigen die door smalle straten reden, betekende urenlang toeterende vrachtwagens, kletterende vuilnisbakken en vervelende verkeersopstoppingen. In sommige gebieden betekende inefficiëntie dat meer dan 50 vrachtwagens in één buurt vuilnis ophaalden en dat in sommige buurten tot 400 keer per dag vrachtwagens langskwamen.

Het New York City Department of Sanitation (DSNY) realiseerde zich dat een efficiënter systeem verlichting kan bieden en tegelijkertijd kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad. DSNY werkte samen met Arcadis om een geoptimaliseerd afvalinzamelingsplan te ontwikkelen dat de gevolgen voor de bewoners en het milieu tot een minimum beperkt.

De oplossing

Gegevensgestuurde routes om de afvalinzameling te stroomlijnen

De ingenieurs van Arcadis onderzochten de gegevens van de bestaande afvalinzamelingsroutes aandachtig op zoek naar verbetermogelijkheden. Door geavanceerde analyses toe te passen op de routering en de klantgegevens, bleek dat, door de stad in zones op te delen en voor elke zone een klein aantal bedrijven toe te wijzen, zowel de burgers als de afvalverwerkingsbedrijven zouden kunnen profiteren van minder overlap.

Het projectteam maakte gebruik van de gegevensgestuurde inzichten om een uitgebreid plan op te stellen voor het stroomlijnen van de activiteiten, Commerciële afvalzones: Een plan om privé-vuilophaaldiensten te hervormen, routes opnieuw in te delen en nieuw leven in te blazen in de stad New York. Om het plan in de praktijk te brengen, begeleidden onze deskundigen DSNY bij het inwinnen van informatie van het publiek, het uitvoeren van milieueffectrapportages en het opstellen van wetgeving samen met de gemeenteraad. Het team is nog steeds bezig met de voorbereiding van de laatste stappen. DSNY zal binnenkort aanbestedingen doen uitgaan en privé-vuilophaaldiensten selecteren, maar zowel de bewoners als de belanghebbenden worden verleid door het potentieel ervan.

De impact

Vermindering van de uitstoot van schadelijke gassen door vuilniswagens, van verkeersopstoppingen en van lawaai

Het plan voor commerciële afvalzones zal het verkeer van vuilniswagens met de helft doen verminderen. Minder vrachtwagens op de weg betekent dat voetgangers, fietsers en bestuurders van voertuigen zich veiliger kunnen verplaatsen. En dan hebben we het nog niet eens over de vrachtwagens die minder schadelijke stoffen zullen uitstoten en minder verkeersopstoppingen en lawaai veroorzaken waar de inwoners last van hebben.

Andere voordelen zijn transparantere prijzen voor klanten en verbeterde gezondheids- en veiligheidsnormen om werknemers en het publiek te beschermen. DSNY en andere stadsbestuurders zien ook kansen in het ondersteunen van de nul-afvaldoelstellingen van de stad. Langetermijnvisies voor het plan omvatten ook het leveren van diensten voor het recyclen en inzamelen van organische stoffen aan alle klanten en de eis dat deelnemende bedrijven nul-afvalplannen moeten indienen.

De vuilnisophaaldag wordt misschien niet een feestdag, maar het gestroomlijnde afvalinzamelingssysteem biedt een paar redenen om te juichen. De verminderde geluidsoverlast, minder verkeersopstoppingen en een lagere uitstoot zullen de stad die nooit slaapt, de welverdiende rust gunnen die de traditionele afvalinzameling niet kon bieden.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.