You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

Om de klimaatdoelstellingen te behalen die geformuleerd worden in het burgemeestersconvenant 2030, dat ondertekend werd door de meeste Vlaamse gemeentes, schuilt er een hele grote uitdaging in alles wat te maken heeft met gebouwverwarming. Zeker als we alle gebouwen (huizen, kantoren, enz.) tegen 2050 volledig fossielvrij willen verwarmen en koelen. Bovendien vormt het een extra uitdaging dat het vaak gaat over verouderde gebouwen met uiteenlopende type eigenaars en verschillende functies.

Bij hun omschakeling naar fossielvrije verwarming, rijzen er twee vragen:

 • In welke mate moeten we de gebouwen eerst renoveren en isoleren?
 • Wat is daarna het meest geschikte warmtesysteem om die gebouwen mee te verwarmen?

In essentie is dit te herleiden naar: kiezen we voor een collectieve oplossing zoals een warmtenet? Of kiezen we voor een individuele oplossing per gebouw?

De uitdaging voor dit project zit erin om te bekijken wat de beste oplossing zou zijn voor de laagste maatschappelijke kost in zeven Antwerpse gemeentes (Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem) die samen ‘Noordertuin’ worden genoemd .

Oplossing

Provincie Antwerpen doet beroep op de kennis en expertise van Arcadis om dit warmteplan vorm te geven. Hierin zullen we samenvatten wat de meest kostefficiënte manier is om de warmtevoorziening tegen 2050 te verduurzamen en ook de tussentijdse doelstellingen te behalen.

We voorzien nauw overleg met de gemeente en met andere stakeholders zoals de netbeheerder en grote patrimoniumbeheerders op het grondgebied van de gemeente.

 • LEES MEER

  Het warmteplan

  Onze einduitkomst in dit project, het warmteplan voor de zeven gemeentes, zal bestaan uit een visie, een warmtezoneringsplan en een concreet actie- en beleidsplan om de transitie naar fossielvrij verwarmen in 2050 mogelijk te maken.

  Het zal een collectief plan zijn dat door alle stakeholders onderschreven wordt. Dat wil echter niet zeggen dat het een uniform plan zal zijn waarin iedereen hetzelfde moet doen. We bekijken het studiegebied buurt per buurt en stellen andere oplossingen voor. Sommige oplossingen kunnen daardoor gemeente-overschrijdend zijn.

  Visie

  In de visie formuleren we na overleg met de gemeente de tussentijdse doelstellingen en de belangrijkste accenten waar specifiek aandacht aan wordt gegeven. In de ene wijk zou dit bijvoorbeeld energiearmoede kunnen zijn. Terwijl dat in een andere wijk heel anders kan zijn. We leveren maatwerk in functie van de verschillende wijken.

  Warmtezoneringsplan

  Een warmtezoneringsplan is een kaart waarin we buurt per buurt aanduiden welke duurzame warmteoplossing aan de laagste maatschappelijke kost kan toegepast worden. Hierin kan men dus per buurt terugvinden of bv. een warmtenet of een warmtepomp de beste oplossing is.

  Op die manier weten bedrijven en inwoners wat de mogelijke plannen in hun buurt zijn en kunnen ze hun eigen renovatieplannen daarop afstemmen.

  Actie- en beleidsplan

  Dankzij ons nauw overleg met lokale overheden, krijgen we een zicht op de beleidsplannen en verschillende infrastructuurwerken, groot en klein, die gepland zijn in de gemeentes. Die sleutelmomenten brengen we in kaart zodat ze, tegen de laagst mogelijke kost, gekoppeld kunnen worden aan de infrastructuurwerken voor de verduurzamingsvoorstellen in het warmteplan.

  Eenvoudig gesteld: wanneer een straat toch al open gegooid wordt voor een nieuwe riolering, kan dit een ideaal moment zijn om ook een warmtenet aan te leggen.

  Eigen rekenmodel – startkansen

  We gebruiken hiervoor ons eigen rekenmodel. Dit ontwikkelden we op basis van onze ervaring in Nederland (waar Arcadis marktleider is in lokale warmteplannen). Hiermee kunnen we de totale maatschappelijke kosten van warmteverduurzaming uitrekenen en -heel belangrijk- koppelen we het warmteplan aan echte startkansen.

  Dit wil zeggen dat we niet stoppen bij het afleveren van het warmteplan als zoveelste document dat bol staat van mooie theorieën. Nee, we maken echt de brug naar de effectieve implementatie. We geven heel concreet advies aan de gemeente: waar te starten, wat te doen als er barrières zijn, hoe opportuniteiten benutten, enzovoort. We gaan verder dan enkel strategische plannen afleveren, we bieden de gemeentes een vliegende start en beginnen er echt mee aan.

Impact

Met dit warmteplan bieden we aan de zeven betrokken gemeentes onderbouwing om de beste, meest kostefficiënte oplossing te kiezen voor hun warmtetransitie. We verrijken hen met kennis, een visie, concrete actiepunten, enzovoort, zodat onzekerheid of niet-weten-waar-te-beginnen plaats kan maken voor doelgerichte, juiste acties die gealigneerd zijn met hun plannen en toekomstbeelden.

Het warmteplan zal bovendien publiek beschikbaar zijn. Zo kunnen inwoners en bedrijven zich informeren over wat zij zelf kunnen doen. We helpen hen door een standaard stappenplan aan te bieden: stel dat je woont in buurt x waar y de beste warmteoplossing zou zijn, dan zijn dit de acties die je best neemt.


Toegepaste diensten

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.