You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

Een internationale autobouwer legt zijn productie-units en andere gebouwen concrete duurzaamheidsdoelstellingen op tegen 2050. Deze internationale visie en objectieven wil hij ook doortrekken naar zijn 2.500 showrooms en garages in Europa. Die worden stuk voor stuk uitgebaat door zelfstandige retailers.

Oplossing

De autobouwer contacteerde Arcadis om hem te begeleiden bij deze duurzame transitie. We zijn gestart met het definiëren van de globale thema’s die voor de constructeur belangrijk zijn. In een visievormende ‘ideation workshop’ hebben we samen met het hogere management bepaalde lijnen scherper gesteld en een aantal subthema’s vastgelegd.

Bijkomend organiseerden we een bevraging bij de 2.500 Europese concessiehouders. We polsten naar hun energieverbruik, alsook naar het bouwjaar en de grootte van hun gebouwen. Maar we vroegen hen ook naar hun prioriteiten inzake duurzaamheid: willen ze vooral inzetten op hernieuwbare energie, of eerder op hun waterverbruik, op afval, op het welzijn van hun personeel, …?

De resultaten van de workshop en van de survey hebben geleid tot het bepalen van vijf concrete thema’s waarop zal gefocust worden: CO2, water, afval, materialen en het welbevinden van de werknemers. Uit al deze data ontwikkelde Arcadis een kwantitatieve roadmap voor CO2 en water en kwalitatieve aanbevelingen voor de overige thematieken. Als vervolgtraject boden we aan om zes concrete pilootcases op te zetten in Europa en te begeleiden. Die zouden kunnen dienen als referentie voor alle concessiehouders.

Impact

De kwantitatieve roadmap die Arcadis voor de garagehouders opstelde, focust op CO2 en water. De andere thema’s - welbevinden, afval en materialen - zijn moeilijker uit te drukken in cijfers. Daarvoor werkten we een kwalitatieve roadmap uit. Via duidelijke stappenplannen en grafische infobladen zien de retailers hoe ze tegen 2050 hun duurzame objectieven kunnen behalen. Elke doelstelling is overigens zeer ambitieus maar realistisch.

Uit de roadmaps zijn ook richtlijnen voortgevloeid met ‘nice-to-haves’ en ‘must-haves’ binnen elk thema. Aan de hand van een puntenscore kunnen de concessiehouders bovendien een ‘green retailer’ certificaat bekomen. Arcadis gaf meteen ook een eerste voorzet voor een tool die hen kan beoordelen.

Momenteel bekijkt de constructeur welke kosten gepaard zullen gaan met de omschreven duurzame doelstellingen.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.