You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

In Kortrijk heerst een duidelijke vraag naar vergroening en ontharding. Het Casinoplein en Conservatoriumplein zijn vandaag parkings en worden slechts beperkt gebruikt voor andere doeleinden zoals evenementen. Ook de as tussen het Casinoplein en de Grote Markt is volledig versteend en gericht op de wagen. Ze zijn een graadmeter voor de rest van de buurt: er is te veel verharding en te weinig groene ruimte en speelruimte.

Oplossing

Het bovengronds langparkeren wordt verplaatst naar een ondergrondse parking. Op die manier kunnen de pleinen echte verblijfsruimtes worden. 

Het Conservatoriumplein wordt volledig onthard en omgezet naar een echte groene long in de stad. Het hoogteverschil op het terrein wordt aangegrepen om een groene arena in te richten. Het wordt een aantrekkelijke plek als verblijfsruimte en vormt tegelijk een natuurlijk podium voor evenementen vanuit het Muziekcentrum. 

Het Casinoplein zal Arcadis in overleg met de Stad Kortrijk transformeren naar een stedelijk groenplein met verblijfsruimte en met beperkte ruimte voor evenementen. Op die manier kan het gekoppeld worden aan de werking van het Muziekcentrum en de jaarlijkse Paasfoor. Om dit mogelijk te maken, zal het Casinoplein voor één derde verhard blijven, de resterende ruimte wordt groen. 

De as richting Graanmarkt wordt als Kortrijkse ‘Ramblas’ een groene wandelboulevard waar de stad horeca en handel wil stimuleren. 

Impact

De stad Kortrijk herademt. Dankzij een vernieuwde aandacht voor groene ruimtes is er niet enkel meer ruimte voor spel, ontspanning en gezelligheid, ook de handel, de horeca en de natuur plukken hier de vruchten van. 

Extra bomen en plantvakken zullen de omgeving natuurlijk koelen in de zomer. Regenwater vangen we maximaal op in de straat en krijgt ruimte voor hergebruik, infiltratie en buffering. Dat draagt bij tot een gezondere bodem in langere periodes van droogte. 


Toegepaste diensten

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.