You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

200 m

opengelegde rivier

4400 ton

hergebruikt gebroken beton

70%

van de materialen werd via het kanaal vervoerd

Currently Viewing

Uitdaging

De Zenne rivier die door Brussel stroomt werd voor twee derde van haar traject overwelfd. De reden hiervoor waren de olieopslagplaatsen die er in de jaren ‘90 de oevers vervuilden. Nu deze bedrijven er niet meer zijn en de omliggende percelen gesaneerd werden, kan Leefmilieu Brussel delen van de Zenne opnieuw blootleggen. De volledig ingekapselde waterloop omvormen naar een zo natuurlijk mogelijke waterloop zal ook de ecologische kwaliteit van het Zennewater verbeteren.

Oplossing

Water biedt een grote meerwaarde voor steden en gemeenten en is een belangrijke stap richting klimaatadaptatie. Arcadis voerde de haalbaarheidsstudies uit om 800 meter van de Zenne opnieuw open te leggen en te renatureren. Verschillende opties werden onderzocht, rekening houdend met de oeverstabiliteit onder de hydraulische impact.

  • LEES MEER

    In eerste fase werd ca. 200 meter van de rivier opengelegd waardoor de bermen groen aangelegd konden worden. Arcadis maakte de stedenbouwkundige vergunning en het technisch bestek op. Het ontwerp omvat ondiepe plasbermen, micro-meanders (natuurlijk krommingen), verhoging van de bodemruwheid en het aanbrengen van stortstenen in de bedding. Inheemse beplanting op de oevers en natuurstenen verhogen de lokale biodiversiteit.

     

    Bovendien voorzag het ontwerp duurzame mogelijkheden om materialen te hergebruiken, zoals het hergebruik van gebroken beton voor de aanmaak van de ondiepe plasbermen. In totaal kon 4400 ton van 5300 ton weggebroken materiaal ter plekke hergebruikt worden. Het naastgelegen kanaal werd optimaal benut tijdens de uitvoeringsfase voor de aan- en afvoer van materiaal.

Impact

Door de ingekapselde Zenne in het noorden van Brussel weer open te leggen en de groene bermen te herstellen, kan het water er opnieuw insijpelen en kunnen planten en dieren weer volop gaan leven. De zone wordt zo een natuurlijke klimaatbuffer en helpt de stad op natuurlijke wijze afkoelen in de zomer. Het verhoogt de leefbaarheid van de stad en biedt een aangename rustplek voor de Brusselaar.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.