You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

7

Netwerk van 7 Vlaamse waterwegen

4.500

ton maximum laadvermogen schepen

Currently Viewing

Uitdaging

Binnenvaart is in Europa van groot economisch belang. Het zou een waardig alternatief kunnen zijn voor het vrachttransport dat nu nog via verzadigde snelwegen verloopt. Maar daarvoor is eerst een betere infrastructuur nodig.

Daarom investeert de Europese Unie in het grensoverschrijdende programma ‘Seine Schelde’. Dit heeft als doel om het Seinebekken beter te verbinden met het Scheldebekken. Het connecteert eveneens het Leiebekken en gaat op zoek naar verbeterde verbindingen met onze zeehavens. Hierdoor zal niet enkel de binnenvaart tussen Frankrijk en Vlaanderen bevorderd worden, het vormt ook een meerwaarde voor recreatie, leefbaarheid, enz.

In Vlaanderen is De Vlaamse Waterweg nv verantwoordelijk voor dit project. Het gaat onder meer om het aanpassen van sluizen, verhogen van bruggen, aanpassen van waterwegen en inzetten op rivierherstel.

Oplossing

De Vlaamse Waterweg nv schakelt voor een tweede opeenvolgende periode een consortium van Arcadis, Sweco Belgium en Antea Group in om de eigen expertise te versterken. We zorgen voor:

  • inhoudelijke en technische ondersteuning bij aanbestedingen, engineering, werfopvolging, enz.;
  • expertise in ruimtelijke ordening, financieel beheer, wetgeving, ecologie, klimaat en water enz.;
  • administratieve ondersteuning bij boekhouding, communicatie, enz.

We stellen ons als studiebureau aan de zijde van onze klant om hem bij te staan en te helpen keuzes te maken. We werken elke dag in een gemengd team samen met onze klant aan de realisatie van dit project, een aanpak waar we heel wat ervaring mee hebben.

Dankzij deze laagdrempelige en dagelijkse manier van samenwerken, worden dit soort projecten behapbaar voor de inrichtende organisatie. We werken samen aan een betere infrastructuur voor container- en duwvaartschepen, maar daar stopt het niet. Ook het stimuleren van het leven op en langs de waterweg, het nadenken over duurzame oplossingen en het creëren van een aangename leefomgeving zijn stuk voor stuk prioriteiten van De Vlaamse Waterweg nv waarbij we ondersteuning bieden.

Concreet zullen oevers op een ecologisch verantwoorde manier aangelegd worden, zal er ook ingezet worden op natuurherstel en worden er voetgangers- en fietsbruggen aangelegd.

Impact

Dankzij deze ingrepen zal de huidige binnenvaartverbinding tussen Vlaanderen en Frankrijk klaar zijn om probleemloos schepen met een laadvermogen tot 4.500 ton te ontvangen. Tegen 2040 verwacht men dat het transport via binnenvaart zo zal stijgen naar 18 miljoen ton per jaar. Dat zijn zomaar even 720.000 vrachtwagens die van de weg worden gehaald.

Naast deze verbinding, investeert Europa ook in acht andere corridors, om groei en welvaart te creëren. Als resultaat zullen de 28 Europese lidstaten goed verbonden zijn met elkaar, maar ook met de buurlanden en de rest van de wereld. Het doel is om tegen 2030 knelpunten weg te werken, infrastructuur te verbeteren, en het vervoer van passagiers en goederen te stroomlijnen.


Toegepaste Diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.