You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Arcadis streeft ernaar alle werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden.

In onze Algemene Bedrijfsprincipes verbinden we ons ertoe een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan al onze medewerkers. Gezondheid en veiligheid is een zakelijke drijfveer voor Arcadis, en het is een fundamenteel onderdeel van onze cultuur.  Onze wereldwijde visie en beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid komt tot uiting in een proactieve, op risico's en gedrag gebaseerde aanpak die gezondheid, veiligheid en welzijn integreert in onze cultuur, onze waarden en de manier waarop we zaken doen. 

Managementsysteem voor veiligheid en gezondheid

Dankzij ons managementsysteem voor veiligheid en gezondheid hebben we een consistent kader om de veiligheid en gezondheid in ons bedrijf te waarborgen en daarbij toch rekening te houden met verschillen in lokale culturen, in verwachtingen van klanten en in wet- en regelgeving. Ons systeem richt zich op proactieve herkenning en beoordeling van risico's ter voorkoming van ongevallen. Opgedane ervaringen en best practices worden regelmatig wereldwijd gedeeld via ons Safety Share-proces en via informele netwerkactiviteiten van medewerkers. Dankzij dit systeem kunnen onze mensen zichzelf en anderen beschermen tijdens het werk. Het biedt handvatten om aanbevolen procedures voor gezondheid en veiligheid consequent toe te passen, ook in hun privéleven.

We streven voortdurend naar een bedrijfsvoering waarin letsel en ongevallen worden voorkomen. Dit doen we op basis van het TRACK-proces:
Think through the task (Overdenk de taak)
Recognize the hazards (Herken de gevaren)
Assess the risks (Beoordeel de risico’s)
Control the risks (Beheers de risico's)
Keep health & safety first in all things (Kies altijd voor gezond en veilig)

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.