You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Arcadis zobowiązuje się zapewnić wszystkim pracownikom higieniczne i bezpieczne środowisko pracy.

W naszych Ogólnych Zasadach Biznesowych zobowiązujemy się do zapewnienia wszystkim naszym pracownikom higienicznego i bezpiecznego środowiska pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo jest dla firmy Arcadis siłą napędową działalności oraz podstawowym elementem naszej kultury.  Nasza globalna wizja i zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odzwierciedlają proaktywne podejście oparte na ryzyku/zachowaniach, które integruje zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt z naszą kulturą, wartościami i sposobem prowadzenia działalności. 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Nasz globalny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy tworzy spójny proces BHP w całej firmie, ale dopuszcza uwzględnienie niuansów lokalnej kultury, oczekiwań klientów i regulacji. Nasz system koncentruje się na aktywnym rozpoznawaniu zagrożeń oraz ocenie i kontroli ryzyka w celu zapobiegania wypadkom. Zdobyte doświadczenia i najlepsze praktyki są regularnie udostępniane na całym świecie dzięki formalnemu procesowi Safety Share, a także w ramach nieformalnych kontaktów między pracownikami. Nasz system umożliwia pracownikom realizację swoich zadań w taki sposób, aby mogli chronić siebie i innych. Daje im to narzędzia do stosowania bezpiecznych i higienicznych praktyk pracy oraz zachęca do korzystania z tych narzędzi poza miejscem pracy, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo w życiu osobistym.

Nieustannie dążymy do tego, aby wyeliminować szkody wśród ludzi poprzez dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu incydentów, wykorzystując proces śledzenia (TRACK):
Przemyśl zadanie
Zidentyfikuj zagrożenia
Oceń ryzyka
Kontroluj ryzyka
Traktuj zdrowie i bezpieczeństwa priorytetowo

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności