You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Een grotere versmelting van BIM- en assetmanagementprocessen, data en technologische maturiteit is nu van cruciaal belang als we echt willen bouwen aan de toekomst en de levensduur van built assets willen verlengen.

Projecten worden steeds groter en het aantal stakeholders neem toe. Dit kan prachtige resultaten opleveren, maar het kan ook gemakkelijker verdeeldheid zaaien. Wanneer belanghebbenden niet op dezelfde golflengte zitten, volgen vaak kostbare misstappen en verwarring wat zich later kan vertalen in slecht onderhouden assets. De Digital Twin biedt hierop een antwoord.

 

Digital Twin en BIM

Een Digital Twin is de digitale spiegel (tweeling) van de fysieke realiteit, asset. BIM is een van de strategische onderdelen van een Digital Twin, maar gedurende de levenscyclus van een asset komen er nog heel wat andere dimensies bij die tijdens de bouwfase nog niet aan de orde zijn.

 

De productie van BIM gerelateerde data gebeurt hoofdzakelijk in de design-, plan- en bouwfase van een asset. Deze data stroomt vervolgens door naar de gebruiks- en operationele fase van de asset waar ze kan gebruikt worden voor allerlei toepassingen. Voorspellende en voorschrijvende analyses (predictive & prescriptive analytics) in het belang van onderhoud zullen daarin een essentieel aandeel innemen.

 

Om deze analyses uit te voeren moeten er allerlei gegevens en databronnen gelinkt worden aan het BIM model. O.b.v. bijvoorbeeld historische data en actuele gegevens uit loT-sensoren kan men d.m.v. predictive analytics voorspellen waar storingen en slijtage zullen optreden. Daardoor kan men voortijdig handelen waardoor kosten vermeden worden het asset optimaal beschikbaar blijft.

BIM verlaagt de kosten, voorkomt verspilling en positioneert activa voor echt succes

BIM geeft de mogelijkheid alle stakeholders te betrekken bij de virtuele weergave van een ontwerp- en bouwproces en de hele levenscyclus hiervan. Het stimuleert samenwerking, identificeert risico’s en verhoogt de efficiëntie. Het is een technologiegedreven concept dat de bouwplanning en uitvoering begeleidt, maar ook doorgetrokken wordt gedurende de hele levenscyclus van een asset. Het verlaagt de kosten, voorkomt verspilling en geeft inzicht van de status van de activa en is daardoor een van de belangrijkste parameters voor echt succes.

 

In praktijk hebben gebouweigenaren en managers geen alomvattend beeld van hun activa. Hierdoor ontstaan er op lange termijn issues in de bedrijfsvoering en het onderhoud. Gelukkig krijg asset- en facilitymanagement meer en meer ingang tot en/ of betrokkenheid bij het gebruik van Digital Twin en BIM. Want deze hebben veel te bieden op vlak van informatie die opgebouwd en overgedragen wordt gedurende het bouwproces om een optimaal beheer (onderhoud en vervangingen) van de activa te garanderen.

 

Verouderde activa

Organisaties die hun activa optimaal willen beheren, monitoren veroudering op een systeemtechnische manier zodat ze hun strategische plannen (nieuwbouw of renovatie) onderbouwen d.m.v. de nieuwste technologische tools zoals Digital Twin en BIM.

 

Een mooi voorbeeld hiervan is de grootschalige tunnelbeheer en -renovatie vernieuwing in Vlaanderen. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vroeg Arcadis om hen te adviseren en te ondersteunen bij de modernisering van de tunnelrenovatie en het beheer van de tunnels. Arcadis helpt door te adviseren over onderhoud, onderzoek, controle, hulp bij veiligheids- en renovatiebestanden, evenals de digitalisering van alle tunnelplannen met dynamisch 3D BIM-model

 

Omgekeerd zullen organisaties die dit niet doen een achterstand oplopen en in de toekomst verouderde activa hebben die veel meer tijd, kosten en inspanningen vergen om tot een aanvaardbaar niveau te komen.

 

Bij Arcadis moedigen we asseteigenaren en facilitymanagers aan om zo vroeg mogelijk deel te nemen aan het ontwerpproces. We pleiten ervoor om onze BIM-specialisten naast volledige betrokkenheid bij het assetontwerp, ook mee te nemen in het traject van kostenberekening en operationeel beheer.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.