• Praktyki biznesowe

Wizja BHP w Arcadis

Opierając się na podstawowych wartościach Arcadis, dążymy do osiągnięcia zerowej wypadkowości we wszystkim co robimy, zapewniając zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszym pracownikom i partnerom biznesowym. W oparciu o wysoką kulturę przestrzegania zasad BHP w Arcadis, łączymy standardy BHP z najlepszymi praktykami w oferowanych przez nas rozwiązaniach, tak aby w optymalny sposób zarządzać ryzykiem i zapewniać jak najlepsze rezultaty naszym pracownikom i klientom.

GLOBALNA POLITYKA BHP ARCADIS

W naszych Ogólnych zasadach biznesowych zobowiązujemy się do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników. W tym celu nasza globalna wizja i polityka BHP odzwierciedlają proaktywne podejście oparte na zachowaniu, które integruje zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt z naszą kulturą, wartościami i sposobem prowadzenia działalności.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Nasz globalny system zarządzania BHP ma na celu ujednolicenie tych procesów w całej firmie, ale pozwala na dostosowanie go do lokalnej kultury, oczekiwań klientów i regulacji. System ten koncentruje się na proaktywnym rozpoznawaniu zagrożeń, ocenie ryzyka i kontroli w celu zapobiegania wypadkom. Wyciągnięte wnioski i najlepsze praktyki są regularnie udostępniane na całym świecie poprzez nasz formalny proces Safety Share oraz nieformalnie – poprzez naszych pracowników. Nasz system umożliwia pracownikom wykonywanie swojej pracy w taki sposób, aby chronić siebie i innych. Daje im narzędzia do wdrażania zdrowych i bezpiecznych praktyk pracy przez cały czas i zachęca ich do korzystania z tych narzędzi poza miejscem pracy w celu utrzymania zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Nieustannie dążymy do tego, aby nie wyrządzać krzywdy ludziom poprzez skupienie się na zerowych incydentach przy użyciu procesu TRACK:

Think through the task – Przemyśl zadanie
Recognize the hazards – Rozpoznaj zagrożenia
Assess the risks – Oceń ryzyko (z nimi związane)
Control the risks – Zmniejsz ryzyko (właściwym przygotowaniem)
Keep health & safety first in all things – Stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscuShare on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.