• Usługi: Projektowanie inżynierskie, Zarządzanie systemem transportu
  • Sektory: Drogi, Administracja centralna

Południowa Obwodnica Warszawy

Warszawa - Południowa Obwodnica Warszawy to droga planowana od lat 70. XX wieku. Ma ona połączyć węzły autostrady A2 Konotopa w Konotopie (na zachód od Warszawy) i Majdan (na wschód od Warszawy).

44

liczba obiektów inżynierskich na odcinku Konotopa-Lotnisko

Arcadis odpowiadał za zarządzanie i nadzór nad projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-2 na odcinku od węzła Konotopa do węzła Lotnisko. 

Roboty drogowe:
- Długość trasy głównej o przekroju 2x3 pasy ruchu - 10,5 km,
- Drogi zbiorczo-rozprowadzające o przekroju 2x2 pasy ruchu - 10 km,
- Drogi kolidujące, łącznice, dojazdowe i serwisowe - 32,5 km,
- 3 węzły drogowe: Al. Jerozolimskie, Opacz, Al. Krakowska,
- Nawierzchnie bitumiczne 700 000 m2 i 400 000 Mg,
- Roboty ziemne 3 300 000 m3,
- Podbudowa z kruszywa 760 000 m2,
- Wzmocnienie podłoża geosyntetykami 560 000 m2,
- Ekrany akustyczne 18 km.

Roboty mostowe:
- 44 obiekty inżynierskie,
- 37 wiaduktów o długościach 16,8 m do 395 m o łącznej powierzchni 56 970 m2,
- 2 tunele (170 m, 63,10m),
- 2 kładki dla pieszych (43,50 m, 63,00 m),
- 3 przepusty zespolone z przejściami dla małych zwierząt.

Roboty branżowe:
- Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu w szczególności – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, transformatorowa, telekomunikacyjna oraz sieci na terenie kolejowym.

Rezultaty

44

liczba obiektów inżynierskich na odcinku Konotopa-Lotnisko

Pytanie dotyczące projektu

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.