• Usługi: Gospodarka wodna
  • Sektory: Woda

Plan adaptacji do zmian klimatu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Polska - Obserwowane w Polsce zmiany klimatu mają coraz większy wpływ na działalność gospodarczą, komunikację i warunki życia. Dlatego niezbędne było wykonanie ekspertyzy dedykowanej dla infrastruktury kolejowej.

Opracowanie, które miało na celu stworzenie planu adaptacji infrastruktury do zmian klimatu. Na jego podstawie zarządca infrastruktury będzie mógł zaktualizować i przygotować m.in procedury, zapewniające prowadzenie ruchu kolejowego, modernizację i projektowanie nowych tras a nawet działania ratownicze.

W ramach umowy:

  • dokonaliśmy analizy dokumentów dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji linii kolejowych. Uzyskane dane dadzą PKP PLK S.A. m.in. wiedzę przydatną do dobrego przygotowania akcji zimowej, a to dla pasażerów oznacza podróże zgodnie z planem;
  • wykonaliśmy ekspertyzę, która dostarczy ważnych informacji dla zadań inwestycyjnych zarówno na etapie ich projektowania jak i realizacji. Wypracowaliśmy wytyczne, jakimi powinno się kierować przy uwzględnianiu zmian klimatu w projektach kolejowych;
  • wskazaliśmy obszary infrastruktury klejowej najbardziej eksponowane na czynniki klimatyczne i równocześnie te wymagające analizy i ewentualnych dodatkowych badań, które umożliwią adaptację infrastruktury do zmian klimatu;
  • określiliśmy, w jaki sposób powinno się dostosować monitoring występowania zjawisk ekstremalnych wraz z propozycjami warunków współpracy z zewnętrznymi podmiotami;
  • dokonaliśmy oceny czy linie kolejowe wpływają bezpośrednio lub pośrednio na zmiany klimatu. 

Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.