• Usługi: Hydrogeologia, Gospodarka wodna, Doradztwo środowiskowe i audyty
  • Sektory: Sektor publiczny, Woda, Zasoby naturalne

Mapa hydrogeologiczna Polski | Pierwszy Poziom Wodonośny

Polska - W latach 2015-2018 Arcadis na zlecenie PIG-PIB w Warszawie był współautorem kilku arkuszy hydrogeologicznych Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000 – warstwa informacyjna : Pierwszy Poziom Wodonośny. Prace miały charakter autorski i określały warunki występowania i hydrodynamiki na obszarze wybranych arkuszy.

W oparciu o wykonane badania terenowe (kartowanie hydrogeologiczne) oraz analizę materiałów archiwalnych dokonano identyfikacji pierwszej warstwy wodonośnej.

Synteza danych terenowych i materiałów archiwalnych pozwoliła na   skomplikowaną analizę uwarunkowań hydrogeologicznych i na tej podstawie dokonano wydzieleń kartograficznych, w oparciu o szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia mapy.  Wykorzystując  oprogramowanie Geomedia Professional stworzono dodatkowo przestrzenną bazę danych GIS zawierającą warstwy informacyjne Mapy Hydrogeologicznej Polski „pierwszy poziom wodonośny – warunki występowania i hydrodynamika”.

Opracowane arkusze map hydrogeologicznych stanowią materiał wyjściowy do różnego rodzaju analiz przyrodniczych i środowiskowych i są szeroko wykorzystywane na etapie oceny inwestycyjnej terenu.Pytanie dotyczące projektu

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.