• Usługi: Zarządzanie projektem, Zarządzanie budową i nadzór budowlany, Usługi doradztwa kosztowego
  • Sektory: Inwestorzy komercyjni

Domaniewska Office Hub

Warszawa - Nowoczesny budynek biurowy o powierzchni 28 000 m kw. przy ulicy Domaniewskiej, poziom certyfikacji BREEAM: Excellent.

28 000 m kw.

powierzchni

WHN S.A.

Klient

Domaniewska Office Hub

Nowoczesny budynek biurowy o powierzchni 28 000 m kw. przy ulicy Domaniewskiej, planowany poziom certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.
Arcadis świadczył usługi Zarządzania Projektem i Kosztami Inwestycji, w tym pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Certyfikacja BREEAM.
Arcadis wspomagał Inwestora w uzgadnianiach poszczególnych projektów z Głównym Najemcą (ok. 60% pow. najmu).
W obiekcie zastosowano szereg przyjaznych środowisku rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie wysokiego poziomu certyfikacji (m.in. monitoring zużycia energii i wody).

Arcadis wykonał następujące zadania:
  • optymalizacja harmonogramu inwestycji w celu osiągniecia założonych terminów.
  • wsparcie Inwestora w trakcie bardzo rozbudowanego procesu zatwierdzania dokumentacji projektowej przez Głównego Najemcę.
  • ocena optymalnego poziomu certyfikacji BREEAM i kosztów związanych z osiągnięciem wyższego poziomu.
  • ocena możliwości wykorzystania OZE.
Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczyć jego oddziaływanie na środowisko, m.in. ograniczono emisję gazów cieplarnianych oraz zużycie energii z nieodnawialnych źródeł. W budynku zastosowano również szereg rozwiązań, które zapewniają wyższy komfort akustyczny, termalny i wizualny dla jego użytkowników.

Rezultaty

28 000 m kw.

powierzchni

WHN S.A.

Klient

Pytanie dotyczące projektu

Dominik Dąbrowski

Dyrektor Pionu Budownictwa | Head of CRE +48 665 913 401 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.