• Usługi: Hydrogeologia, Gospodarka wodna, Doradztwo środowiskowe i audyty
  • Sektory: Sektor publiczny, Woda, Zasoby naturalne

Dokumentacje hydrogeologiczne dla określenia zasobów dyspozycyjnych obszarów bilansowych

Polska - Arcadis początkowo na zlecenie Ministerstwa Środowiska a potem w ramach zleceń Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) w ramach PIG-PIB uczestniczył w realizacji dokumentacji hydrogeologicznych dla określenia zasobów dyspozycyjnych obszarów bilansowych wód podziemnych dla całego kraju.

Arcadis brał udział m.in. w realizacji:

  • Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych dla obszaru bilansowego – zlewni Górnej Odry(2008 – 2012)
  • Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych dla obszaru bilansowego –zlewni Osobłogi, Straduni, Dolnej Nysy, Stobrawy, Dolnej M. Panwi i Chrząstawy wraz z przyległą zlewnią bezpośrednią Odry (2014-2016)
  • Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych dla obszaru bilansowego zlewni Szeszupy, Czarnej Hańczy i Marychy w granicach państwa (2014-2016)
  • Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych dla obszaru bilansowego – zlewni Baryczy (2014-2017)
  • Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych dla obszaru bilansowego – zlewni dolnej Warty i Noteci (2016-2019)
  • Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych zlewni Środkowego Bobru (bez zlewni Szprotawy) i polskiej cz. Zlewni Izery (2016-2019)
  • Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych zlewni Górnej Narwi ze zlewnią Supraśli (2016-2019)
  • Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych Zlewnia dolnej Pisy, Szkwy, Rozogi, rzek Ruż i Gać (2016-2019)

Bezpośrednim beneficjentem wyników naszych prac był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych ustalono na podstawie wykonanych różnego rodzaju prac i badań terenowych i kameralnych, w tym  kartowania hydrogeologicznego i sozologicznego oraz badań modelowych. Badania modelowe wymagały wykonania wielowarstwowego, skomplikowanego  modelu numerycznego poszczególnych  zlewni umożliwiającego w wyniku różnych symulacji użytkowania wód podziemnych określenie zasobów dyspozycyjnych, możliwych do zagospodarowania z uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Zasoby dyspozycyjne zostały ustalone z uwzględnieniem wymagań da osiągnięcia założonych celów środowiskowych oraz spełnienia kryteriów ekologicznych dla zachowania w dobrym stanie ekosystemów od wód zależnych.  Przedmiotowe prace stanowią cenne źródło informacji hydrogeologicznych dla organów administracji publicznej przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki wodnej badanego obszaru. 


Pytanie dotyczące projektu

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.