• Usługi: Ochrona przeciwpowodziowa, Gospodarka wodna
  • Sektory: Woda

Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Biała

Rzeka Biała, woj. śląskie - Przeprowadzenie analizy zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Biała. Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Białej z uwzględnieniem oddziaływania zbiornika Goczałkowice i zlewni rz. Iłownica.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu składającego się z dwóch zadań: analizy zagrożenia powodziowego oraz analizy programu inwestycyjnego. 

 Zadanie I obejmuje opracowanie modeli hydraulicznych oraz przeprowadzenie obliczeń wraz z generowaniem zasięgów stref zalewowych dla wód powodziowych o prawdopodobieństwach przewyższenia: p=50%, p=20%, p=10%, p=5%, p=2%, p=1%, p=0,5% oraz p=0,2%. 

Zadanie II obejmuje wykonanie z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego wariantowych analiz działań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Białej – z uwzględnieniem „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” oraz innych opracowań o charakterze programowym i koncepcyjnym z obszaru objętego projektem, a także własnych analiz Wykonawcy zamówienia.

 

 

Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.