• Aktualności
  • 14 maja 2019
  • Warszawa

Zespół Arcadis o BIMie w Urzędzie Zamówień Publicznych

Warszawa - 14 maja Zespół BIM Arcadis przeprowadził spotkanie warsztatowe na temat BIM (modelowanie danych budowlanych) dla przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Celem spotkania warsztatowego było przedstawienie technologii BIM, korzyści płynących z jej wykorzystania, a także związanych z nią wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy zamawiającego w procesie inwestycyjnym. Warsztaty zostały poprowadzone przez specjalistów Arcadis Polska, którzy posiadają szeroką znajomość tematyki BIM oraz wieloletnie doświadczenie w obszarach architektury oraz infrastruktury liniowej. W spotkaniu wzięli również udział Jarosław Miziołek, Prezes Zarządu w Arcadis, oraz Rafał Kuśmierz, Dyrektor Pionu Infrastruktury.

W trakcie spotkania zaprezentowano modele BIM dla inwestycji kubaturowych oraz infrastrukturalnych, zrealizowane dotychczas w Arcadis Polska w ramach zadań „Projektuj” i „Projektuj i Buduj”. Przedstawiono funkcjonalności oprogramowania, a także przeanalizowano korzyści płynące z użytkowania narzędzi BIM w zestawieniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, jak również omówiono wyzwania stające przed uczestnikami procesu budowlanego w zakresie wdrożenia BIM w Polsce. Ważnym elementem warsztatów było wyjaśnienie funkcjonowania platformy CDE (Common Data Environment), która pozwala na wymianę danych zapewniającą dostęp do modelu wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu budowlanego i umożliwia zautomatyzowany obieg informacji i dokumentów.

Spotkanie miało charakter zamknięty i skierowane było do osób, których działalność jest związana z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Warsztaty przeprowadzone przez specjalistów Arcadis były kolejną z serii inicjatyw podejmowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, mających na celu przybliżenie tematyki narzędzi BIM w kontekście planowanej dyskusji na temat wykorzystania tych narzędzi w zamówieniach publicznych.

 

Pytania dotyczące aktualności

Michał Kotarski

Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.