• Aktualności
  • 30 października 2019

Plan połączenia spółek

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Arcadis sp. z o.o. oraz Arcadis Project Consulting sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.