• Aktualności
  • 11 września 2017

Arcadis przygotuje infrastrukturę kolejową w Polsce na zmiany klimatu

(11 września 2017) Arcadis, wiodąca, globalna firma konsultingowo-projektowa, podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę na wykonanie zadania pod nazwą: „Ekspertyza dotycząca adaptacji infrastruktury kolejowej do zmian klimatu – utrzymanie linii kolejowych i projekty inwestycyjne finansowane z perspektywy finansowej 2014 - 2020”.

Celem projektu jest stworzenie planu adaptacji infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do zmian klimatu. Plan ten zostanie opracowany w oparciu o ekspertyzy, analizę istniejących problemów, oraz analizę potrzeb, które wskażą działania jakie należy podjąć, aby wpływ zmian klimatu na infrastrukturę kolejową był jak najmniej uciążliwy i nie powodował utrudnień w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

Projekt dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez Arcadis, który ma na celu ocenę skutków odziaływania zmian klimatu i wypracowanie rozwiązań pozwalających je minimalizować. Aktualnie Arcadis realizuje już, razem z partnerami konsorcjum, projekt Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla 44 największych miast w Polsce (MPA). Celem projektu MPA jest wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do lepszej adaptacji obszarów zurbanizowanych i ich mieszkańców do zmian klimatu.

Krzysztof Kutek, Kierownik Zespołu Wodnego Arcadis w Krakowie oraz Kierownik Projektu, skomentował: „Zmiany klimatu są narastającym zjawiskiem, które znajduje się coraz wyżej na liście priorytetów rządu, samorządów i sektora prywatnego w Polsce. Będą one miały coraz większy wpływ zarówno na działalność gospodarczą, jak i na nasze codzienne życie, dlatego tak ważne jest podjęcie działań adaptacyjnych już dzisiaj. Cieszymy się, że nasi eksperci mogą wesprzeć tak prestiżowego klienta jak PKP PLK S.A. w przygotowaniu kluczowych elementów infrastruktury kolejowej na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak deszcze nawalne, powodzie, podtopienia, osuwiska, fale upałów, silny wiatr czy susze.”

Kontakt:

Michał Kotarski
Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji
T: +48 22 203 20 95
E: michal.kotarski@arcadis.com

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.