You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Aktualnie przeglądasz

Wspieranie zróżnicowanej i sprzyjającej integracji siły roboczej przynosi korzyści naszym pracownikom i naszej firmie. Chcemy, aby każdy Arkadyjczyk czuł się dumny z bycia sobą w pracy.

 

#ProudToBeMe to skrót od naszego zaangażowania w tworzenie środowiska pracy, w którym każdy Arkadyjczyk czuje się akceptowany oraz posiada swobodę, by być sobą. Nasi pracownicy wnoszą do naszej firmy różnorodne doświadczenia, pomysły i głosy, dzięki którym możemy lepiej rozwiązywać wyzwania naszych klientów i tworzyć bardziej zrównoważony świat.Nasze zaangażowanie na rzecz równości, różnorodności i integracji.


Przede wszystkim ludzie — to najważniejsza wartość naszej firmy. Pociąga ona za sobą zapewnienie, że każdy Arkadyjczyk jest traktowany jednakowo, z szacunkiem i godnością, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, wiary, płci, orientacji seksualnej czy rasy. Absolutnie nie tolerujemy dyskryminacji, nękania, niewłaściwego zachowania ani niesprawiedliwego traktowanie jakiegokolwiek rodzaju.


Aby stale usprawniać nasze miejsca pracy, aktywnie wspieramy działania na rzecz równości, różnorodności i integracji w firmie, skupiając się na wieku, niepełnosprawności, wierze, płci, LGBTIQA+ i rasie.


Ponadto nasze kierownictwo jest zrównoważone pod względem płci i w ramach strategii na lata 2021–2023 zobowiązaliśmy się do osiągnięcia do 2023 r. poziomu 40% stanowisk zajmowanych przez kobiety.


Jesteśmy również dumni z tego, że osiągnęliśmy poziom ambasadora w raporcie Global Benchmark 2020 publikowanym przez Workplace Pride, międzynarodową platformę integracji osób LGBTIQ+ w pracy. Dodatkowo Arcadis US Inc. jest według Human Righs Campaign jednym z „najlepszych miejsc do pracy za równość osób LGBTQ”, uzyskując maksymalny wynik w indeksie równości korporacyjnej (2021).

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności