You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Program Arcadis Shelter, realizowany we współpracy z UN-Habitat, mierzy się z jednym z najpilniejszych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju na świecie: urbanizacją. Od 2010 roku ponad 2200 pracowników Arcadis uczestniczyło w jednej z ponad 100 misji Shelter w 31 krajach, poprawiając warunki życia ludzi w najtrudniejszych rejonach świata.


Shelter Program


Wyzwanie


Wraz z bezprecedensowym tempem rozwoju miast urbanizacja stała się jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed globalną społecznością w XXI wieku. Wprowadzanie zrównoważonych zmian w środowisku miejskim ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałych rezultatów obejmujących wszystkie nasze społeczności. Arcadis ma dobrą pozycję do wspierania UN-Habitat i podjęcia tego pilnego wyzwania.

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.

Działania w ramach programu Shelter


Działania w ramach programu Shelter koncentrują się na trzech głównych obszarach: Akademii Shelter, misjach Shelter i warsztatach Shelter.


Misje Shelter


Pracownicy Arcadis biorą udział w misjach Shelter, aby mierzyć się z wyzwaniami w krajach rozwijających się. Działania te wspierają konkretne misje UN-Habitat, podczas których nasi eksperci dzielą się wiedzą, oferują szkolenia i sesje budowania potencjału oraz zapewniają wsparcie teoretyczne i techniczne.


Akademia Shelter


Akademia Shelter to coroczny tygodniowy program, w ramach którego miejscowi urzędnicy wysokiego szczebla z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej przygotowują plan wdrożenia i działań na podstawie studiów przypadków w zakresie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków w swoim regionie. Pomocą w tym zadaniu jest wiedza ekspertów Arcadis, warsztaty oraz konkretne przykłady projektów Arcadis na całym świecie. Akademia promuje uczenie się i budowanie potencjału na potrzeby wyzwań dotyczących miast i zmian klimatu oraz wspiera znaczący dialog na temat sposobu, w jaki miasta reagują na te wyzwania.


Warsztaty Shelter


Każdego roku organizujemy również wiele różnych warsztatów Shelter. Obejmują one między innymi wewnętrzne warsztaty informujące naszych pracowników o programie Shelter i naszej współpracy z UN-Habitat. Wysyłamy również ekspertów do udziału w kampusach Urban Thinkers, inicjatywie w ramach Światowej Kampanii na rzecz Miast (World Urban Campaign) UN-Habitat. 

Dowiedz się więcej o projekcie

Mamy nadzieję, że spodobała Ci się ta historia. Z przyjemnością skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o tym, jak możemy polepszyć jakość życia w Twoim biznesie.

Tina Armstrong

Connect with Tina Armstrong for more information & questions.

Global Sustainability Director

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności