You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Aktualnie przeglądane

Ile obszarów cyfrowego BHPiOŚ potrafisz zidentyfikować? Istnieje kilka, od sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska po analitykę biznesową oraz audyty i inspekcje. Wszystkie służą utrzymaniu naszych firm, społeczności oraz naszego świata w jak najzdrowszym i najbezpieczniejszym stanie. Liderzy ds. Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska oraz Zrównoważonego Rozwoju znajdują się pod coraz większą presją, aby zapewnić wyższy zwrot dzięki zmniejszeniu liczby wypadków związanych z BHPiOŚ oraz zrównoważonym rozwojem, poprawie ogólnej zgodności i zwiększeniu wartości zasobów.


W Arcadis uważamy, że informacje związane z BHPiOŚ oraz zrównoważonym rozwojem stanowią zasób. Pomagamy integrować procesy, dane, technologię i strategiczne zarządzanie zmianami, aby umożliwić naszym klientom aktywne zarządzanie priorytetami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju. Oferując dogłębne analizy, współpracujemy z naszymi klientami, aby dostarczać innowacje i wartość dzięki zrównoważonym oszczędnościom operacyjnym, a jednocześnie czerpać maksymalne korzyści z każdego aspektu ich działalności. Nazywamy to wynikami zależnymi od informacji (ang. Information Driven Performance, IDP).

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności