Aktualnie przeglądane

Ile obszarów cyfrowego BHPiOŚ potrafisz zidentyfikować? Istnieje kilka, od sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska po analitykę biznesową oraz audyty i inspekcje. Wszystkie służą utrzymaniu naszych firm, społeczności oraz naszego świata w jak najzdrowszym i najbezpieczniejszym stanie. Liderzy ds. Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska oraz Zrównoważonego Rozwoju znajdują się pod coraz większą presją, aby zapewnić wyższy zwrot dzięki zmniejszeniu liczby wypadków związanych z BHPiOŚ oraz zrównoważonym rozwojem, poprawie ogólnej zgodności i zwiększeniu wartości zasobów.


W Arcadis uważamy, że informacje związane z BHPiOŚ oraz zrównoważonym rozwojem stanowią zasób. Pomagamy integrować procesy, dane, technologię i strategiczne zarządzanie zmianami, aby umożliwić naszym klientom aktywne zarządzanie priorytetami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju. Oferując dogłębne analizy, współpracujemy z naszymi klientami, aby dostarczać innowacje i wartość dzięki zrównoważonym oszczędnościom operacyjnym, a jednocześnie czerpać maksymalne korzyści z każdego aspektu ich działalności. Nazywamy to wynikami zależnymi od informacji (ang. Information Driven Performance, IDP).

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy