You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Cookie Statement

Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia z użytkowania naszej strony internetowej i jej poddomen.


Co to są pliki cookie i jak są wykorzystywane?


Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym) za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przede wszystkim w celu zwiększenia wygody korzystania z witryny, umożliwienia korzystania z pewnych funkcji i uatrakcyjnienia naszej strony internetowej. Pozwalają nam one zapamiętać działania i preferencje użytkownika (takie jak język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania), dzięki czemu nie musi on ich wprowadzać ponownie podczas kolejnej wizyty lub przeglądania naszej strony internetowej. 

Dane osobowe mogą być gromadzone przy użyciu plików cookie; takie informacje będą przetwarzane wyłącznie w zgodzie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym plików cookie i Polityką prywatności.


W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

Arcadis wykorzystuje pliki cookie do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Rodzaj danych osobowych gromadzonych za pomocą pliku cookie zależy od urządzenia użytkownika oraz jego aktywności i może obejmować adres IP, datę i godzinę wejścia na naszą stronę internetową, informacje o tym, które części witryny zostały odwiedzone, a także osobiste preferencje użytkownika.

Pliki cookie mogą być umieszczane bezpośrednio przez naszą stronę internetową lub przez strony trzecie, z którymi współpracujemy w ramach diagnostyki problemów technicznych, analizy ruchu na naszej stronie internetowej, analizy trendów, obserwacji i pomiarów interakcji, w jakie wchodzą osoby odwiedzające naszą witrynę, oraz określania preferencji użytkowników. W przypadku niektórych plików cookie prosimy użytkownika o zgodę przed ich umieszczeniem.  Dla ułatwienia grupujemy używane przez nas pliki cookie w trzy odrębne kategorie wymienione poniżej.

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji. Nie przechowują one żadnych danych osobowych. Nie musimy prosić o zgodę na umieszczenie tego typu plików cookie.


  • Funkcjonalne pliki cookie

Pliki cookie z tej kategorii obejmują pliki, które są niezbędne do poruszania się po witrynie i korzystania z jej funkcji.  Kategoria ta zawiera również pliki cookie umożliwiające zwiększoną funkcjonalność witryny, na przykład przez zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika, takich jak język, dane geograficzne itp. Pliki te nie mogą śledzić aktywności użytkownika na innych witrynach i mogą być umieszczane przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Nie musimy prosić o zgodę na umieszczenie tego typu plików cookie.


  • Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie zbierają informacje o sposobie korzystanie ze strony internetowej przez użytkowników, na przykład o tym, które witryny odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują na stronie internetowej komunikaty o błędach. Pomagają nam one również w testowaniu różnych części witryny i zapewnieniu użytkownikom jak najlepszych wrażeń podczas przeglądania. Wykorzystywane przez nas analityczne pliki cookie obejmują korzystanie z Google Analytics firmy Google, Inc. Google wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu umożliwienia Arcadis oceny sposobu korzystania przez użytkownika z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz zapewnienia Arcadis pomocy technicznej. Wyłączyliśmy możliwość korzystania z takich informacji przez Google do własnych celów lub dostarczania ich osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo. Ponadto adresy IP gromadzone przez pliki cookie Google Analytics zostały zanonimizowane przez usunięcie trzech ostatnich cyfr. Nie musimy prosić użytkownika o zgodę na zamieszczanie plików cookie Google Analytics. Prosimy o zgodę w przypadku innych analitycznych plików cookie.


  • Marketingowe pliki cookie

Te pliki cookie wykorzystuje się do bardziej ukierunkowanych działań i treści, które są lepiej dopasowane do użytkownika i jego zainteresowań. Pomagają nam one zmierzyć skuteczność kampanii. Zazwyczaj są umieszczane przez serwisy za zgodą operatora strony internetowej. Kierowanie plików cookie jest dość często powiązane z funkcjonalnością witryny zapewnianą przez inną organizację. Przykładem mogą być usługi dotyczące mediów społecznościowych, które dodaliśmy do strony internetowej, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie naszych treści w serwisach społecznościowych. Takie strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie do własnych celów. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób serwisy społecznościowe wykorzystują dane użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie umieszczanych przez serwisy społecznościowe można znaleźć w ich własnych zasadach dotyczących prywatności i plików cookie. .

Informacje zebrane przez pliki cookie Google Analytics informują nas o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika i są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Przekazywane dane zawierają adres IP, z którego usunięto trzy ostatnie cyfry w celu ochrony prywatności użytkownika.

Google wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu umożliwienia Arcadis oceny sposobu korzystania przez użytkownika z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz zapewnienia Arcadis pomocy technicznej. Wyłączyliśmy możliwość korzystania z takich informacji przez Google do własnych celów lub dostarczania ich osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie za pomocą powyższego narzędzia do zarządzania plikami cookie. Należy jednak pamiętać, że odmowa może mieć wpływ na funkcjonalność strony internetowej.

 

Jak kontrolować pliki cookie

Użytkownik może skorzystać z naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie na tej stronie (w sekcji Deklaracja dotycząca plików cookie), aby włączyć lub wyłączyć określone kategorie plików cookie. Swoje preferencje można zmienić w dowolnym momencie, klikając opcję Zmień zgodę.

Można także dostosować ustawienia przeglądarki, aby blokować pliki cookie lub otrzymywać powiadomienia o wysyłaniu plików cookie na urządzenie. Istnieje kilka sposobów zarządzania plikami cookie. Więcej informacji na temat dostosowywania lub modyfikacji ustawień przeglądarki znajduje się w instrukcji przeglądarki lub na ekranie pomocy. Jeśli użytkownik wyłączy używane przez nas pliki cookie, może to mieć wpływ na jego komfort podczas korzystania z witryny Arcadis, na przykład przez uniemożliwienie wyświetlania wbudowanej treści.

W przypadku korzystania z różnych urządzeń do odwiedzania i przeglądania stron Arcadis (np. komputera, smartfona, tabletu itp.), użytkownik powinien upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu jest dostosowana do jego preferencji dotyczących plików cookie.


Transfer, przechowywanie i przetwarzanie danych

Dane osobowe użytkownika gromadzone za pośrednictwem strony internetowej są traktowane jako ściśle poufne, a firma Arcadis wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające utracie lub bezprawnemu przetwarzaniu tych danych. Arcadis korzysta z usług osób trzecich w zakresie niektórych aspektów przetwarzania, takich jak prowadzenie strony internetowej. Osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych w celu prowadzenia takiego przetwarzania, jednak firma Arcadis podjęła wymagane środki organizacyjne i umowne, aby zapewnić, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych powyżej. Arcadis nie przekaże danych osobowych użytkownika żadnym innym osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo.


Zmiany w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie

Możemy w każdej chwili zaktualizować Oświadczenie dotyczące plików cookie. W Oświadczeniu użytkownik może zobaczyć datę wprowadzenia ostatniej zmiany. Zalecamy regularne sprawdzanie naszego Oświadczenia dotyczącego plików cookie, aby mieć świadomość wszelkich zmian.


Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia lub wątpliwości związanych z ochroną prywatności, a także w celu skorzystania z przysługujących praw lub uzyskania informacji na temat zabezpieczeń, które stosujemy w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkowników, można się z nami skontaktować pod adresem privacy[at]arcadis.com.

Niniejsze oświadczenie zostało zaktualizowane w dniu: 30 marca 2021 r.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności