You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

SIE 09, 2022 | Press Release

Arcadis z platynowym medalem EcoVadis

Warszawa, 07.08.2022 - Arcadis zdobył platynowy medal w najnowszym przeglądzie EcoVadis.

EcoVadis jest niezależną globalną agencją ratingową, zajmującą się oceną działań i praktyk przedsiębiorstw z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Ocena odbywa się z wykorzystaniem metodologii opartej na międzynarodowych standardach. Ta niezależna platforma ocenia ponad 90 tys. firm na całym świecie pod kątem stopnia, w jakim zintegrowały one zrównoważony rozwój ze swoimi systemami biznesowymi i zarządzania. Ocena uwzględnia szereg kwestii związanych z CSR w podziale na cztery obszary: środowiskowy, społeczny, etyczny i dotyczący łańcucha dostaw.

Uzyskany przez Arcadis ogólny wynik to 77 punktów (w skali od 1 do 100 punktów), co oznacza poprawę o 8 punktów w stosunku do oceny uzyskanej w 2021 roku.

Osiągnięta ocena plasuje Arcadis w czołówce 1% najlepiej ocenianych firm na świecie w swojej branży (sklasyfikowanej jako „Działalność architektoniczna i inżynierska; Badania i analizy techniczne”, obejmującej około 2800 firm) ale także w gronie 1% najwyżej ocenianych przez EcoVadis firm na całym świecie (w około 200 branżach) pod względem ogólnych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„Jesteśmy dumni z tego, że znaleźliśmy się w czołówce 1% firm z całego świata z najlepszymi wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju, wg EcoVadis. Jako globalny dostawca usług w zakresie projektowania, inżynierii oraz doradztwa w obszarze zasobów naturalnych i zabudowanych jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w naszej operacyjnej działalności, ale także za dostarczanie naszym klientom zintegrowanych usług i rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Platynowa ocena EcoVadis jest potwierdzeniem naszych wysiłków na rzecz zwiększenia pozytywnego wpływu na środowisko, naszych Klientów i społeczności, którym oni służą”, powiedział Jarosław Miziołek, CEO Arcadis w Polsce.

Więcej o rankingu liderów zrównoważonego rozwoju EcoVadis: https://ecovadis.com/

 

KONIEC

DODATKOWE INFORMACJE/KOMENTARZ:

ARCADIS CORPORATE COMMUNICATIONS
Kerri Moore
E-mail: kerri.moore@arcadis.com  

ARCADIS INVESTOR RELATIONS
Christine Disch
E-mail: christine.disch@arcadis.com

 

O ARCADIS
Arcadis jest wiodącą w świecie globalną firmą projektową i doradczą w zakresie zrównoważonego rozwoju zasobów naturalnych i zabudowanych. Zatrudnia 29 tys. ludzi, w ponad 70 krajach, którzy łącznie generują 3,4 mld euro przychodów. Aktywnie wspiera UN-Habitat wiedzą i doświadczeniem celem poprawy jakości życia w szybko rozwijających się miastach na całym świecie. www.arcadis.com

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności