2050

klimaatneutrale stad

Currently Viewing

Uitdaging

90% van de warmte die Antwerpen vandaag gebruikt, komt uit fossiele brandstoffen zoals stookolie en gas die een grote impact hebben op het klimaat. Daarom zoekt de stad naar duurzame en betaalbare alternatieven om de klimaatambities van 2050 waar te maken.

Stadswarmtenet

Eén van die alternatieven zijn warmtenetten. Deze netten verdelen de restwarmte van grote industriële bedrijven via een ondergronds netwerk over andere gebouwen om deze te verwarmen. Met de nabijheid van de haven, waar zich de grootste chemiecluster van Europa bevindt, heeft Antwerpen de sleutel in handen om dit warmtenetwerk op grote schaal uit te rollen. Een primeur voor België op deze grootte.

 • READ MORE

  Maar hoe? Een warmtenet vraagt om heel wat voorbereidend werk. Hoe voorzie je een volledige stad van een ondergronds net zonder alle straten tegelijk open te breken? Hoe bepaal je wie deze warmte mag verdelen én gebruiken? Wat is de beste plaats om zo’n warmtenet aan te leggen, enzovoort. Arcadis, dochterbedrijf Over Morgen en AKD nemen de regierol in handen. Als trajectbegeleiders voorzien we ook technische expertise voor de Stad, terwijl AKD instaat voor de juridische expertise.

   

  De Stad Antwerpen definieerde al negen pilootzones met een hoge kansrijkheid voor warmtenetten. Arcadis en Over Morgen zullen de partners in deze zones begeleiden om tot de juiste investeringsbeslissingen te komen voor de aanleg van een performant warmtenet. Dat is een net dat klaar is om een volledige stad in 2050 en daarna te kunnen bedienen. Daarvoor moet je verder kijken dan morgen en nú al rekening houden met factoren in de toekomst zoals de evolutie van de warmtevraag en cruciale kruisingen binnen infrastructuurprojecten.

Warmtemarkt en warmtebeleid

Overkoepelend aan de verschillende pilootzones en warmtenetprojecten werken we met onze partners aan een kader voor het gehele warmtenetbeleid in Antwerpen. Dit beleid moet duidelijk maken wie de warmte kan gebruiken, wat de voorwaarden zijn en hoe nieuwe projecten in de toekomst kunnen aansluiten op dit netwerk. De afnemers zullen de eerste jaren voornamelijk grote en openbare gebouwen van de stad zijn. Aansluitingen voor individuele woningen vragen meer tijd en een meer specifiek juridisch kader.

 • READ MORE

  Over Over Morgen

  Dit adviesbureau is een van de marktleiders in de warmtetransitie in Nederland. Over Morgen opereert met proces-, project- en programma management, op het snijvlak van duurzame gebiedsontwikkeling en energietransitie met als doel het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving. Meer informatie: overmorgen.nl

   

  Buitenlandse expertise

  Een warmtenet op deze schaal is het eerste in België. Arcadis werkt samen met dochterbedrijf Over Morgen uit Nederland, zij hebben reeds ervaring met het uitrollen van dit soort projecten in Zaanstad, Purmerend, Amsterdam, Haarlem en Apeldoorn.

   

  Over Akd Advocaten

  AKD Benelux Advocaten is een full-service advocatenkantoor met vestigingen in België, Nederland en Luxemburg. AKD, met heeft een sterke expertise in energieprojecten.


Used capabilities

Connect with Arcadis for more information & questions.

Contact Arcadis

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office