You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

Het kruispunt van de Gouverneur Verwilghensingel met de Elfde-Liniestraat in Hasselt is een erg druk kruispunt, zeker tijdens de spits. Het kruispunt verwerkt veel vrachtwagens, auto’s en bussen. Maar er steken ook heel veel fietsers en voetgangers over omdat het kruispunt vlak bij een hogeschool en enkele middelbare scholen ligt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is al een tijdje aan het onderzoeken hoe dit kruispunt veiliger gemaakt kan worden voor zwakke weggebruikers. Bij een eerdere studie in 2022 bleek dat een fietstunnel financieel niet haalbaar was, daarom is er nu gekozen voor een fiets- en voetgangersbrug.

Mooi meegenomen is dat een brug een architecturaal statement kan maken, in tegenstelling tot een tunnel of een ophoging van het kruispunt.

Oplossing

Het team van Arcadis ging de uitdaging aan om een architecturaal pareltje van een brug te ontwerpen dat één is met zijn omgeving.

Wegens verschillende externe factoren was er slechts beperkte tijd om het concept en ontwerp te maken. In een tijdspanne van slechts drie maanden slaagden we erin de verschillende ontwerpfases te doorlopen om tot een finaal ontwerp te komen. In de daaropvolgende twee maanden voerden we, samen met onze partner Stendess, de nodige stabiliteitsstudies uit van de volledig stalen constructie van de brug. Zo kwamen we tot een werkend ontwerp op een recordtijd van ongeveer zes maanden.

Een maand daarna publiceerden we het aanbestedingsdossier, nog een maand later vond de aanbesteding plaats, gevolgd door de gunning aan de aannemer. Eindresultaat is dat de eerste schop de grond in zal gaan amper 12 maanden nadat we van nul startten aan dit project. Dit was absoluut niet mogelijk geweest zonder het engagement en de flexibiliteit van alle teams van zowel Arcadis, als de klant, als alle andere betrokken stakeholders.

 • Lees meer

  We organiseerden meerdere keren per week overlegmomenten waarop wij, Agentschap Wegen en Verkeer, en vertegenwoordigers van Stad Hasselt, Hogeschool PXL, Kumpen nv en ORG Architecten aanwezig waren. Ons ontwerp- en studiewerk werd telkens op heel korte basis besproken en goedgekeurd, zodat we met de neuzen in dezelfde richting weer verder konden werken. Enkel zo waren we in staat om de strakke deadline te halen.


  Het finale ontwerp is een echte architecturale parel. Het is een volledig stalen, slanke brug die perfect in de bestaande omgeving zal passen. Zo zullen de reeds aanwezige, oude platanen aan de Grote Ring behouden blijven, de brug zal er netjes langs kronkelen. Voor de bomen die extra worden aangeplant, kiezen we ineens voor grote bomen met een mooie omvang.


  De brug zal ook mooi aansluiten op buurprojecten. Aan de zuidkant bevindt zich de site van Hogeschool PXL waar gerenoveerd en gebouwd wordt. De brug zal rechtstreeks met deze gebouwen verbonden worden. Zo fiets je bijna rechtstreeks tot aan de schoolbanken. Aan de noordkant ligt het terrein van Kumpen nv met onder meer een nieuwbouw. Ook die wordt rechtstreeks met de brug geconnecteerd.


  Veiligheid voor zwakke weggebruikers is hét belangrijkste doel van dit project. Maar de brug mag ook een plek zijn van beleving en ontmoeting voor de vele studenten in de buurt. Daarom gaan we verder dan de minimum afmetingen die het fietsvademecum voorstelt. De hellingen, die vooral door fietsers gebruikt zullen worden, zijn 5,5 meter breed. De bovenkant van de brug, waar zowel voetgangers als fietsers elkaar kruisen, is 7 meter breed. Voor voetgangers zijn er trappen voorzien. Maar de hellingen zijn met hun maximum hellingspercentage van 3,2% evengoed aantrekkelijk voor voetgangers.


  De stalen constructie zal volledig in een atelier voorbereid worden. Voordeel hiervan is dat de laswerkzaamheden in perfecte omstandigheden kunnen verlopen en dat de hinder op de site beperkt blijft. De verschillende delen van de brug zullen vervolgens per boot via het Albertkanaal aangevoerd worden. Tijdens drie vooraf vastgelegde plaatsingsmomenten zal de brug geleverd en ter plekke samengesteld worden.

Impact

De veiligheid voor de vele zwakke weggebruikers in de omgeving gaat er sterk op vooruit. Ze steken het kruispunt over zonder conflict met het gemotoriseerd verkeer. Dankzij het lage hellingspercentage en de ruime afmetingen is de brug uitermate comfortabel te betreden, zowel voor fietsers als voetgangers. Ook fietspendelaars en -toeristen doen hun voordeel want de brug sluit naadloos aan op het bestaande fietsnetwerk.

Bovendien zal hier ook het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) passeren. De haltes worden geïntegreerd in het geheel qua toegankelijkheid en vormgeving.

Kortom, deze brug wordt voor de omgeving meer dan een verbinding van A naar B. Het wordt een echte eyecatcher, een toegangspoort tot de campussen en een plek van ontmoeting. 


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.