You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

MRT 28, 2022 | News

Arcadis en OMGEVING zoeken naar duurzame toekomst voor het viaduct van de E17 in Gentbrugge

De Vlaamse overheid zoekt een duurzame toekomst voor het 50 jaar oude viaduct in Gentbrugge via de procedure ‘complexe projecten’, waarin open communicatie en een optimaal proces centraal staan. Het complex project bestaat uit vier fases: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase.

De recente renovatiewerken hebben het viaduct weer veilig gemaakt. De drukke verkeersas, waar op een gemiddelde weekdag ruim 113.000 voertuigen passeren, blijft evenwel geluids- en milieuhinder veroorzaken.

Om die redenen is in de eerste fase van het complex project een verkenning opgestart waarbij de doelstellingen, projectwaarden en verschillende bouwstenen in beeld werden gebracht.

In de tweede fase gaan Arcadis en OMGEVING de toekomst van het viaduct verder onderzoeken. Hierbij zullen de gedeelde ambities van de ruimere regio als kompas dienen om mogelijke duurzame oplossingen te gaan creëren via een participatief traject. Het team van experten zal in verschillende stappen de oplossingen zorgvuldig wikken en wegen om uiteindelijk te komen tot een voorkeursbesluit.

Ontwerp- en adviesbureaus Arcadis en OMGEVING werkten in Gent eerder al samen aan onder andere de nieuwe tramlijn 7 en het masterplan Dampoort.

Het volledig multidisciplinair team bestaat uit Arcadis Belgium, OMGEVING, Mint, Endeavour, Transport & Mobility Leuven, Ney, Trans-architecten en Karakters.

Het team wordt ingeschakeld op vraag van De Werkvennootschap, een organisatie van de Vlaamse overheid die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten.

Katrien Hermans

Contacteer Katrien Hermans voor meer informatie en vragen

Katrien Hermans, Marketing & External Communications Specialist

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.