You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

MRT 20, 2019

Leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid

Arcadis ondersteunt nieuwe leerstoel van de VUB en ULB die nieuwe beleidsaanpak zal formuleren voor de (transport)infrastructuur ons land, die vaak ondermaats scoort en qua investeringen nog ver beneden het Europese peil ligt. 

De Belgische transportinfrastructuur is een van de meest uitgebreide, maar tegelijk een van de minst goed onderhouden. In een recente ranking van de kwaliteit van de wegen die Wereld Economisch Forum opstelde, staan de Belgische wegen pas op plaats 52. Zo doet ons land het minder goed dan bijvoorbeeld India, Marokko en Bahrein. Uit OESO-cijfers blijkt bovendien dat ons land relatief weinig van haar bruto binnenlands product investeert in haar infrastructuur in vergelijking met andere West-Europese landen. Zo besteedde België slechts 3 miljard euro (of 0,5% van haar BBP) hieraan. Koplopers zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk spenderen gemiddeld 2% of respectievelijk 17 miljard euro, 18 miljard en 19 miljard euro.

Binnen de nieuwe leerstoel zullen prof. dr. Haezendonck en prof. dr. Hensmans daarom onderzoek doen naar hoe de Belgische infrastructuur beter beheerd kan worden op vlak van levensduur en planning. Zo zal ze onder meer nagaan hoe en wie de levensduur van infrastructuur moet evalueren en hoe een langetermijnvisie op infrastructuur uitgerold kan worden die gedragen wordt door beleid, stadsplanners en ingenieurs. 

“Iedereen die zich op onze Belgische wegen begeeft, kan er van meespreken: ze zijn niet altijd goed onderhouden of qua werken ingepland wat vaak leidt tot verkeersproblemen. We staan voor 3 belangrijke uitdagingen: ten eerste hebben we een langetermijnvisie nodig die breed gedragen wordt door alle actoren die in ons land bezig zijn met infrastructuur. Beleidsmakers denken nog al te vaak op korte termijn en binnen hun ‘silo’. Ten tweede moeten we stoppen met ad hoc oplossingen te zoeken, maar hebben we behoefte aan betere asset management routines die we kunnen toepassen. Het resultaat moet betrouwbare, duurzame en betaalbare infrastructuur voor de belastingbetaler opleveren.”

 

Deze onderzoeksleerstoel wordt gesteund via ORI vzw door Antea Group Belgium, Arcadis Belgium, Sweco Belgium en Tractebel.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.