You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

De vastgoedsector is volop in verandering. De klimaatdoelstellingen zetten druk op de ketel, maar ook vanuit de verhuur- en verkoopmarkt stijgt de vraag om gebouwen klimaatproof te maken.

Het huidige vastgoedpatrimonium in ons land heeft geen al te beste reputatie op het vlak van duurzaamheid. ‘De bouwsector is verantwoordelijk voor veertig procent van alle CO2-uitstoot wereldwijd’, illustreert Bert Lemmens, consultant duurzaam bouwen bij adviesbureau Arcadis. ‘Vooral het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en stookolie om te verwarmen is de grote boosdoener. Een doorgedreven transitie naar duurzamere energiesystemen dringt zich dus op.’

De klimaatdoelstellingen voor 2050 ambiëren CO2-neutraliteit. De gewesten zetten deze doelstellingen om in concrete wetten die onder meer focussen op vastgoed. Zo is er de Brusselse PLAGE-regelgeving (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) die eigenaars en gebruikers moet aanzetten tot energiebesparingen. In Vlaanderen komt er gelijkaardige wetgeving aan die een reductietraject oplegt tegen 2050. Ze definieert concrete doelstellingen, maar laat iedereen vrij in de keuze van maatregelen om die te behalen.

Niet enkel de overheid duwt de vastgoedsector in de richting van CO2-neutraliteit. Ook vanuit de verhuur- en verkoopmarkt komt er steeds meer druk. ‘Als adviesbureau merken wij deze shift duidelijk’, zegt Bert Lemmens. ‘Arcadis is dan ook op allerlei manieren betrokken bij gebouwen. We helpen nieuwbouw- en verbouwprojecten te verduurzamen, maar geven ook strategisch vastgoedadvies om bestaande parken klimaatneutraal te maken. De vraag is in sterk stijgende lijn.’

Net-zero roadmap

De weg naar CO2-neutraliteit start met de opmaak van een goed plan. ‘Met een afgelijnde net-zero roadmap bepaalt u waar u als eigenaar of eventueel als huurder van een gebouwenpark naartoe wilt, en dit geheel in overeenstemming met uw vastgoedstrategie op lange termijn’, legt Bert Lemmens uit. ‘Zo’n plan bestaat uit een aantal concrete stappen (zie kaderstuk). Arcadis helpt bij het opstellen ervan. Het uiteindelijke doel van de roadmap is om op een kostenefficiënte manier tot concrete resultaten te komen.’

‘Zodra het plan vastligt, is het belangrijk om de gekozen maatregelen af te stemmen op andere werkzaamheden in de gebouwen. Plant u bijvoorbeeld volgend jaar een renovatie, dan is het aangewezen om op datzelfde moment ook bepaalde duurzaamheidsingrepen uit te voeren. Op die manier blijft de impact voor de gebruikers beperkt, en kunnen de investeringskosten verdeeld worden. In de praktijk leidt een goed afgestemde timing zelfs tot een kostenreductie van vijftig procent.’

Het net zero stappenplan

Bert Lemmens van Arcadis licht de 5 pijlers van een goed plan toe: 

1. Bepaal uw doelstelling: welke CO2-reductie wilt u tegen wanneer bereiken? 

2. Breng uw gebouwen gedetailleerd in kaart (leeftijd, toepassing, gewenste temperatuur, voorziene installaties, …), en ook eventuele duurzame energiebronnen in de omgeving zoals een warmtenet. 

3. Maak een ruime lijst met alle maatregelen die uw CO2-uitstoot kunnen beperken. 

4. Rangschik deze maatregelen volgens de aspecten die voor u belangrijk zijn (kostenbesparing, duurzaamheid, …). 

5. Bundel de maatregelen die in aanmerking komen tot gecombineerde pakketten, vergelijk hun kosten, timing en resultaten, en maak uw keuze voor uitvoering. 

 

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.